6.1.2011 - Aktualizace fotografií v článcích:

Květen 2010

SdKfz 250, 252, 253

22. května 2010 v 11:17 | maverick |  Podkladové foto a materiály

 SdKfz 250, 252, 253

ZDROJE

Palba. cz, Obrněná technika 2 - Německo 1919 - 1945, I. Pejčoch, ARES 2001
SdKfz 250 vol. I + II, J. Ledwoch, Militaria 2003 a 2005
Internet

POŽADAVEK NA LEHKÝ TRANSPORTÉR

V polovině třicátých let Waffenamt rozhodl, že vyvíjený obrněný transportér, budoucí SdKfz 251, bude doplněn lehčím strojem podobné koncepce. Z důvodu úspory nákladů i času měl vycházet z již existujícího lehkého polopásového tahače SdKfz 10 (článek připravován). Na úpravě spolupracoval jeho výrobce, Demag (Wetter/Ruhr), s firmou Büssing (Berlin), která dostala na starost vývoj pancéřové nástavby.

VÝVOJ

Popis vývoje bude bohužel velice krátký a neurčitý, neboť se mi přes velkou snahu nepodařilo najít téměř nic...a i toto nic je dosti problematické.

Prototyp byl postaven koncem roku 1939. Údajně byl označen D II 3, což je však podivné, neb toto onačení nesl jeden z předchůdců SdKfz 10, postavený v roce 1936. Ať již byl označení prototypu jakékoli, je zajímavé, že ačkoli mělo jít o prototyp SdKfz 250, byl údajně od začátku stavěn v provedení odpovídajícímu SdKfz 252 (viz. níže). Pásová část podvozku byla oproti SdKfz 10 zkrácena o jedno pojezdové kolo. Poháněn byl zpočátku motorem Maybach HL 38 o výkonu 100 PS, používaným i v SdKfz 10. Tento motor byl však dosti poruchový a proto byl vyměněn za Maybach HL 42 TRKM o stejném výkonu. A to je prakticky vše, co se mi k vývoji podařilo zjistit...
3SdKfz 10

VÝROBA

Stroj byl přijat do výzbroje pod označením leichte gepanzerter Kraftwagen, což bylo později změněno na leichter Schützenpanzerwagen, nejznámější je ovšem jako SdKfz 250 (Sonderkraftfahrzeuge Nummer der Wehrmacht). Nic nebránilo rozjetí výroby, avšak ještě během vývoje dostala prioritu dvojice odvozených strojů určených po jednotky vybavené samohybnými útočnými děly StuG III. Jednalo se o SdKfz 252 (viz. níže) a SdKfz 253 (viz. níže). Tyto byly do výroby zavedeny dříve než samotný SdKfz 250 (a proto také budou popsány dříve).

Výroba SdKfz 252 probíhala od června 1940 do září 1941 a dala 413 strojů. Výroba SdKfz 253 začala ještě dříve, v březnu 1940, přičemž do června 1941 vzniklo 285 strojů. První sériové SdKfz 250 vznikly až v červenci 1941. Výroba pak trvala prakticky do konce války, ačkoli k jejímu konci již byla velmi utlumena, neb v rámci minimalisace vyráběných typů bylo rozhodnuto o jejím ukončení v roce 1945. Vznikly pouze dvě základní verze, značené Alte Ausführung (Alt, vyráběna do října 1943) a Neue Ausführung (Neu), která byla technologicky výrazně zjednodušena pro snížení nákladů výroby.
1 SdKfz 250/1 Alt
3
SdKfz 250/1 Neu v ne zrovna dobrém stavu, rozdíly oproti Alt dobře viditelné


Počty vyrobených kusů:

1940: 54 ks. SdKfz 252, 85 ks. SdKfz 253
1941: 389 (471 ?) ks. SdKfz 250, 359 ks. SdKfz 252, 200 ks. SdKfz 253
1942: 1374 (1337 ?) ks. SdKfz 250
1943: 2895 ks. SdKfz 250
1944: 1761 (1701 ?) ks. SdKfz 250
1945: 269 ks. SdKfz 250

Výrobní čísla:

SdKfz 250: 95001, 201001, 301001
SdKfz 252: 96001 - 103000, 310001 - 311000
SdKfz 253: ???


POPIS STROJE (SdKfz 250/1)

Podvozek se skládal z přední řiditelné nápravy, zavěšené na příčném listovém peru a dvojici suvných tyčí, vybavené běžnými koly s pneumatikou. Zadní část byla pásová, tvořená na každé straně jedním hnacím a pěti dvojitými, vzájemně do sebe zapadajícími pojezdovými koly, odpruženými torzními tyčemi, přičemž poslední bylo mírně zvednuto a sloužilo zároveň jako napínací. Pás široký 240 mm byl vybaven pryžovými patkami, které zlepšovaly jízdní komfort.

Na tomto podvozku byla umístěna nástavba z pancéřových plátů o síle 14,5 mm zepředu a 8 mm na bocích a zezadu. V její přední části byl motorový úsek s šestiválcovým, řadovým, benzínovým, čtyřdobým, kapalinou chlazeným motorem Maybach HL 42 TRKM o výkonu 100 PS (73,55 kW) při 2800 ot/min, pro nějž bylo vezeno 140 litrů paliva. Převodovka Maybach Vaiorex VG 102128 H umožňovala řazení sedmi stupňů pro jízdu vpřed a tří vzad. Dále navazovaly posty řidiče a velitele/radisty, který obsluhoval radiostanici FuG Spr Ger Ausf. a - f (prutová anténa). Oba vyhlíželi z vozidla odklopnými štěrbinovými průzory v přední a bočních stěnách (u Neu zde byly pouze štěrbiny). Jejich post byl zakryt i seshora, na rozdíl od navazujícího prostoru v zadní části, který byl seshora otevřen, pouze jej bylo možno při nepřízni počasí zakrýt impregnovanou celtou. K nástupu sloužily dveře v zadní stěně bojového prostoru. Volný prostor nad pásovou částí podvozku vyplňovaly kovové schránky a různé nářadí.


VERZE

SdKfz 252 leichte gepanzerte Munitionskraftwagen


Zavedení samohybných děl StuG III přineslo potřebu dopravy munice ke strojům v bojové linii. Nákladní automobily nebyly samozřejmě reálně použitelné a ani polopásové tahače nebyl vhodné, sice měly dobrou průchodnost terénem, ale nulovou pancéřovou ochranu. Proto bylo rozhodnuto zavést pancéřový transportér munice. Vyvíjený SdKfz 250 se pro to zdál být vhodný, proto na jeho bási vznikl odvozený SdKfz 252, který jej nakonec, vzhledem k prioritě, v zavedení předběhl.
3
SdKfz 252...chlapy zatím válka baví

Bez jakýchkoli změn byl převzat kompletní podvozek a přední polovina nástavby. Její zadní část byla výrazně odlišná, plně uzavřená a s ostře zkosenou zadní stěnou. V ní byly dvoukřídlé dveře vedoucí do nákladového prostoru. Kolik bylo vezeno nábojů se mi bohužel zjistit nepodařilo. Pro zvětšení množství přepravované munice bylo možno připojit dvoukolový vozík ungepanzerter Munitionsanhanger Sd Anh 32/A (vyráběn fimou Wegmann), vezoucí 36 nábojů.
3SdKfz 252 s jasně viditelnými typickými znaky a vozíkem Sd Anh 32/A


Výroba běžela u Demagu a Büssingu, montáž (a také výroba nástaveb) u Wegmann & Co (Kassel). Od září 1940 byla výroba (pouze nástavby ?) přesunuta k Gebr. Böhler & Co AG (Kapfenberg), od ledna 1941 probíhala montáž také u Deutsche Werke (Kiel).

Stroj se osvědčil, brzké zastavení výroby bylo pouze z důvodu úspor nákladů na výrobu odlišné nástavby, náhradou byla zavedena muniční verze SdKfz 250/6 (viz. níže).

1
Rarita - SdKfz 252 přestavěný na průzkumný
3


SdKfz 253 leichter Gepanzerter Beobachtungskraftwagen

Pro potřeby taktického průzkumu pro samohybné dělostřelectvo bylo třeba vozidla s dobrou průchodností terénem. Konstruktéři opět využili vyvíjený SdKfz 250 a jednoduchou úpravou vznikl stroj SdKfz 253. Oproti SdKfz 252 nebyly změny tak výrazné, omezily se na uzavření bojového prostoru střechou o síle 6 mm, v které byla dvojice průlezů. Rádiovybavení bylo rozšířeno o přístroje F.Sp.H a FuG 8 (nebo FuG 5 a FuG 7 ?). Z předního poklopu byl vysouván dělostřelecký binokulární zaměřovač, někdy zde byl lafetován kulomet MG 34, ale to byla spíše raritní záležitost, většinou se posádky musely spolehnout jen na své ruční zbraně. Základní ochranou vždy byla především nenápadnost a rychlost. Posádku tvořili čtyři muži.


3
SdKfz 253


Výroba běžela nejprve u firmy Wegmann, později u Böhler & Co AG. Ve výrobě je nahradil SdKfz 25/5 (viz. níže).

1
SdKfz 253


SdKfz 250

Na jeho bási vznikla celá řada speciálních verzí. Tyto byly označovány číslicí uváděnou za kódovým číslem stroje, čili např. SdKfz 250/7 leichte Schützenpanzerwagen (schwerer Granatwerfer) byl obrněný samohybný minomet, což symbolisuje číslice 7. Při značení nehrálo roli, zda šlo o verzi Alt nebo Neu.


SdKfz 250/1 leichter Schützenpanzerwagen (Gerät 891)

 Byl obrněný transportér pro polovinu pěšího družstva (Galbgruppe). Výzbroj tvořila dvojice kulometů MG 34 (později i MG 42) ráže 7,92 mm, přední chráněn štítem o síle 6 mm. Vezeno bylo 2010 nábojů.

Existovalo provedení vezoucí těžké provedení kulometu MG 34 (42), jeho trojnohá lafeta byla vezena na zadní stěně nástavby.


SdKfz 250/2 leichter Fernsprechpanzerwagen (Gerät 892)

 Byl určen pro spojařské jednotky zabezpečující kabelové spojení. Vezeny byly bubny s telefonními kabely, spojovací technika a další potřebný materiál. Výzbroj jeden kulomet. Posádku tvořili čtyři muži.

3
 SdKfz 250/2


SdKfz 250/3 leichter Funkpanzerwagen (Gerät 893)

Byl určen pro bezdrátovou komunikaci. Existovalo několik subversí:

SdKfz 250/3 I byly vybaveny FuG 12 (prutová anténa, později hvězdová "Stern"), používán tankovými jednotkami a jednotkami pancéřových granátníků
SdKfz 250/3 II s FuG 7 (výsuvná prutová anténa) nebo FuG 8 (rámová anténa) byly určeny pro komunikaci s Luftwaffe
SdKfz 250/3 III s FuG 7 (prutová anténa) byly určeny po pozemní jednotky Luftwaffe
SdKfz 250/3 IV byly štábní stroje s variabilním rádiovybavením

3
Bez spojení není velení...SdKfz 250/3

SdKfz 250/3 je pravděpodobně vůbec nejznámějším strojem celé řady díky legendárnímu "GREIF" používaného Rommelem. Existují ovšem tvrzení, že šlo o SdKfz 250/5 (viz. níže).

3
GREIF


SdKfz 250/4 (Gerät 894)

 Byl původně plánován jako protiletadlový leichte Truppenluftschützpanzerwagen s dvojicí spřežených kulometů MG 34 (Zwillinglafette). Z výroby v tomto provedení však sešlo a zaveden byl jako leichte Beobachtungspanzerwagen čili průzkumné vozidlo pro jednotky samohybného dělostřelectva. Montován byl binokulární dělostřelecký zaměřovač. Rádiovybavení bylo rozšířeno o FuG 15 a FuG 16. Výzbroj jeden kulomet. Posádka 4 - 5 mužů.

6
SdKfz 250/4


SdKfz 250/5 leichte Beobachtungspanzerwagen

(od 1944 změněno na leichte Aufklärungspanzer) (Gerät 895) sloužil jako průzkumné vozidlo, většinou v jednotkách samohybného dělostřelectva. Vznikl jako náhrada za SdKfz 253. Vybaven byly dělostřeleckou zaměřovací optikou, rádiovybavení bylo rozšířeno o FuG 12, později o FuG 4 a FuG 8 SE 30. Posádka čtyři muži.


250/6 leichte Munitionspanzerwagen (Gerät 896)

 byl muničním vozem, sloužícím k dopravě střeliva pro samohybná děla Stug III/40 přímo v bojové linii. Vznikl jako náhrada za SdKfz 252 (viz. výše). Posádku tvořili řidič a velitel, bojový prostor byl vyplněn municí. Rádiostanice FuG 16. Výzbroj tvořili osobní zbraně posádky a jeden kulomet MG 34 (42) s 1100 náboji. Vyráběn od září 1941.

Existovala dvě provedení, Ausf. A a Ausf. B. Stroje Ausf. A převážely munici pro StuG III vyzbrojené kanonem 7,5 cm StuK 37 L/24, vezly 70 nábojů. Ausf. B byly určeny pro StuG 40 s kanony 7,5 cm StuK 40 L/43 a L/48 a vezly 60 nábojů. Z vozidlo bylo možno připojit vlečný vozík Sd Anh 32/A.

2SdKfz 250/7 leichte Schützenpanzerwagen (schwerer Granatwerfer) (Gerät 897)

Sloužil jako samohybný minomet pro podporu jednotek pancéřových granátníků. Uprostřed bojového prostoru byl usazen těžký minomet 8 cm sGrWr 34 (skutečná ráže 81,4 mm). Vezeno bylo 42 granátů. Výzbroj dva kulomety. Posádka pět mužů.

3

8 cm sGrWr 34


Sd.Kfz. 250/7 leichte Schützenpanzerwagen (Munitionsfahrzeug)

Byl transportér munice pro předchozí stroj, vezl 66 granátů.


SdKfz 250/8 leichte Schützenpanzerwagen (7.5 cm) (Gerät 898)

Sloužil pro palebnou podpory jednotek pancéřových granátníků. Nesl kanon 7,5 cm KwK 37 L/24, později 7,5 cm K 51 L/24 (upravený KwK 37). Byl umístěn v prostoru předního kulometu, ten býval spřežen s kanonem. Stejné řešení lafetace kanonu bylo použito také u SdKfz 234/3 a pozdějšího provedení SdKfz 251/9. Náměr byl od - 10° do + 12°, odměr 10° na obě strany. Zaměřovač typu Sfl ZF 1. Vezeno bylo 20 nábojů, nejčastěji 80 % trhavých a 20 % protipancéřových. Posádku tvořili tři muži. Od roku 1943 vyrobeno 69 kusů.

3

SdKfz 250/8 Stummel


250/9 leichte Schützenpanzerwagen (2 cm) Panzerspähwagen (Gerät 883)

Byl určen pro průzkum. Zpočátku byl vybaven věží Sockellafette 38, použitou již dříve na obrněném automobilu SdKfz 222, později novější Hängelafette 38, použitou také na SdKfz 234/2 a SdKfz 250/8 (pokud existoval) a Aufklärungspanzer 38(t). Obě byly vyzbrojeny kanonem 2 cm KwK 38 se 100 náboji a kulometem MG 34 (v Hängelafette 38 kulomet MG 42) s 500 náboji. Náměr byl od - 10° do + 85° (87° ?). Zaměřovač TZF 3a. Rádiostanice FuG 12. Posádku tvořili tři muži. Od března 1942 vyrobeno 786 kusů.

3

SdKfz 250/9 Neu v tvrdém nasazení


250/10 leichte Schützenpanzerwagen (3.7 cm PaK) (Gerät 881)

 Byl vyzbrojen protitankovým kanonem 3,7 cm PaK 35/36, lafetovaným na místě předního kulometu. Jeho náměr byl - 8° až + 25°, odměr 30° na obě strany. Zaměřovač ZF 2 x 16. Vezeno bylo 216 nábojů. Výzbroj doplňoval zadní kulomet. Posádku tvořili čtyři muži. Vyrobeno 151 (451 ?) kusů. Tyto stroje byly nejčastěji používány veliteli čet.

3

SdKfz 250/10


SdKfz 250/11 leichte Messtruppanzerwagen (Gerät 882)

Měl místo předního kulometu instalovánu těžkou protitankovou pušku (de facto ovšem kanon) 2,8 cm sPzB 41. Náměr - 15° + 25°. Vezeno 168 nábojů. Druhý kulomet zůstal zachován. Posádku tvořili čtyři muži. Opět většinou používán veliteli čet.

3

SdKfz 250/11


SdKfz 250/12 leichte Messtruppanzerwagen (Gerät 899)

Sloužil jako pozorovací a zaměřovací vozidlo dělostřelectva tankových divisí. Přední kulomet zmizel, nahradil jej výsuvný dělostřelecký binokulární periskop SF 14 Z (ale i jiné). Rádiovybavení rozšířeno o FuG 8, později o FuG 12 nebo FuG 14. Zachován byl zadní kulomet.

3

Sf 14 Z


NEOFICIÁLNÍ VERZE

Kromě těchto oficiálních variant stroje vznikly další, většinou úpravou v polních dílnách.

Leichte Schützenpanzerwagen (5 cm PaK)

Byl vyzbrojenou protitankovým kanonem 5 cm PaK 38 L/60. Koncem války jich vzniklo několik desítek kusů.
3

S kanonem PaK 38 si konečně mohl - opatrně - troufnout na tanky


Využit byl také kořistní francouzský protitankový kanon Hotchkiss ráže 25 mm či protiletadlové kanony 2 cm FlaK 30 a FlaK 38 či letecké MG 151.

Některé stroje byly upraveny na sanitní nebo pro transport munice různých ráží.

A samozřejmě ani SdKfz 250 se nevyhnula úprava na pohon dřevoplynem, především pro školní účely.

3

Pohon na dřevoplyn


Zajímavý byl prototyp na bázi SdKfz 250/1, zkušebně vyzbrojený tlakovým vzduchovým dělem. Tato zbraň, označená Gerät 170, byla schopna vystřelit granát ráže 105 mm na vzdálenost až 1 km. Počítalo se se zvýšením dostřelu na až 1,8 km, ale vývoj byl pochopitelně ukončen.


V CIZÍCH RUKÁCH

Není známo, že by SdzKfz 250 používal některý ze spojenců Německa.

Menší množství ukořistěných SdKfz 250 bylo používáno Američany, Sověty a Poláky (na východní frontě).

3

SdKfz 250/9 - známá mašina používaná Američany


Po válce určité množství používala Československá armáda, jednalo se o původní stroje z válečné výroby, označované jako D-7 (neznámo proč bylo použito tovární označení pro SdKfz 10) a také o poválečnou rekonstrukci s čs. motorem Tatra (typ ?), označenou D-7-p (dvojnásobné proč pro označení). Přesné údaje o jejich začlenění k jednotlivým útvarům bohužel nejsou. Známo je, že k 1. 4. 1952 bylo na 1. tankové základně v Dědicích u Vyškova 42 kusů D-7 a 24 kusů D-7-p. V březnu 1957 se ve výzbroji nacházelo 154 D-7-p.


TECHNICKÉ ÚDAJE (Sd. Kfz. 250/1 Alte / 1 Neu / SdKfz 252)

ROZMĚRY
Délka: 4,56 m / 4,6 m / 4,7 m
Šířka: 1,95 m / 1,95 m / 1,95 m
Výška: 1,66 m / 1,66 m / 1,8 m

HMOTNOST
Bojová: 5800 kg / 5380 kg / 5730 kg

VÝKONY
Max. rychlost na silnici: 65 km/h / 65 km/h / 65 km/h
Dojezd na silnici: 320 km / 320 km / 350 km
Dojezd v terénu: 200 km / 200 km / 175 km (?)
3
3

WW2 - RAF - v barvě

22. května 2010 v 10:37 | maverick |  Barevné foto
Lysander
ú
ú
u
l
i
u
Tiger Moth 01
u
Huricane
ů
u
ú
ů
u
u
h
ů
Spitfire
ů
ú
u
ů
ú
ů
h
u
k
ů
ú
k
u
ů
ů
u

Typhon
i
k
ů
ů
ú
Tempest
ú
ů
Curtiss P-40
ú
F4F Wildcat
ú
ů
k
k
ů
ú
ů

ú
ů
k
F4F Hellcat
i
Whirlwind
ú
Mosquito
ů
ú
ú
ů
Fairey Firefly
k
ů
Barracuda
1
ů
Fairey Swordfish
ů
ú
Beaufort
ú
BLENHEIM
h
ú
ů
ú
Douglas DC 3
ú
B -25
u
ů
ú
Lancaster
3
ú
u
ů
u
h

h

l

k

u

u

ú
Halifax
ú
Raftallboy
ů


WW2 - RAF - směs fotografií

16. května 2010 v 16:37 | maverick |  Černobílé foto
Lysander
z
ú
Huricane
2
1
Spitfire
3
ú

1
3
3
1
Boulton Paul Defiant
k
ů
ů
1
k
i
k
Miles Master
ú
1
Typhon
k
l
Tempest
j
k
ů
k
Beaufighter
ů
k
h
k
i
k
Mosquito
z
k
ú
ů
i
i
k
Fairey Battle
Eevee evoluce
3
Fulmar
p
i
Barracuda
§
Fairey Firefly
o
ú
i
ú
2
3
Fairey Swordfish
3
k
ů
ú

l
Blenheim
3
3
ú
p
i
Hudson
ú
Wellington
i
u
Menchester
ů
u
Lancaster
k
u
ů
i
3
3
Halifax
3
ú
ů
ů
stirling
i
ú
ů
l
ú

h
grgrggdgdgdgtfgdgfeasdwdafedfawrfwearrrrrrrrrrrrrwaaaaaaaaaaaaaaaaaa
,
,
,
3
a
ferrari
,
,
,


WW2 - válka v barvě

12. května 2010 v 10:04 | maverick |  Barevné foto
3
1
1
2
2
3
3
33
333
1
3
3

7.5 cm Panzerabwehrkanone 40

4. května 2010 v 17:06 | maverick |  Výzbroj - dělostřelectvo

Protitankový kanón 75 mm PAK 40

2
75 mm PAK 40 (U dela nejsou vojaci Wehrmacht Heeru ale Waffen SS :-( )

Protitankový kanón 75 mm Model 40 ("Hünengrab") byl vyvinut u firmy Rheinmetall a k jednotkám přisel v roce 1942. Byl lepsí nez PAK 38. Bylo jich vyrobeno 23.303 v letech 1942 až 1945, což je největší počet u zbraně tohoto typu. Byl téz pouzíván jako polní kanón v divizním dělostřelectvu. Hlaveň byla dlouhá 3.450 mm a kanón měl poloautomatické nabíjení. Podobně jako kanón 50 mm měl dvojitý štít. Mohl prorazit pancíř 91 mm na vzdálenost 500 metrů a 80 mm na 1.000 metrů. Se zdokonalenou municí bylo toto číslo zvýšeno na 108 mm a 87 mm. S dutými náboji bylo mozno prorazit 90 mm na vzdálenost 1.800 metrů. Pro svoji hmotnost 1.425 kg s ním byla spatná manipulace v blátě nebo sněhu.

3
75 mm PaK 40 u Kursku.

88 mm Flak (Flugabwehrkanone) Serie "Acht komma Acht"

4. května 2010 v 16:57 | maverick |  Výzbroj - dělostřelectvo

88 mm Flak (Flugabwehrkanone) Serie
"Acht komma Acht"

2
3

"Po bitvě u průsmyku Halfaya příslusníci Rommelova stábu přehlízeli zajaté britské řidiče tanků a jeden rozhořčeně řekl: Podle mého názoru, je nefér používat 'flak' proti našim tankům. A německý dělostřelec sedící u svého děla odvětil: Ano, a já si myslím, že je od vás velmi nefér útočit s tanky jejichž pancéřování nevydrží střelbu kanónu 88."
Německý kanón 88 mm byl pravděpodobně nejznámějším dělem války. Poprvé byl v boji použit ve Španělsku během občanské války v roce 1936, kde se ukázal být nejen excelentním protiletadlovým kanónem, ale též ideální protitankovou zbraní pro svoji vysokou úsťovou rychlost a výkonné těžké projektily. Opět se ukázal být excelentním protitankovým kanónem ve Francii v roce 1940, speciálně proti těžce pancéřovaným francouzským těžkým tankům Char B1-bis a britským pěchotním tankům Mk.II Matilda. Po příjezdu do severní Afriky mohly zničit spojenecké tanky na vzdálenost 1.000 metrů. Svoji reputaci potvrdily v Rusku, kde byly jediným kanónem schopným zničit sovětské tanky T-34/76 a KV-1 před příchodem těžších německých tanků. Kanóny 88 mm Flak byly též použity jako polní dělostřelectvo - např. během ofenzívy v Ardenách. Jediným problémem 88 mm Flak byla jeho výška a hmotnost, proto se jeho obsluhy spoléhaly na jeho sílu a dosah spíše než na pohyblivost. Během války byly kanóny 88 mm Flak předány též Itálii a ukořistěné používali často Spojenci včetně US Army koncem roku 1944 v západní Evropě. Po válce kanóny 88 mm Flak používalo několik států včetně Jugoslávie a Dánska.
Prototyp Flak 18 byl vyvíjen od počátku roku 1928 u firmy Krupp v Essenu v kooperaci se švédskou firmou Bofors, ale výroba byla zadána až po Hitlerově nástupu v letech 1933-34. Byl montován na otočný křížový podvozek na dvou nápravách a mohl být rychle odmontován. Flak 18 měl hlaveň z jednoho kusu. Další model Flak 36 byl vlastně Flak 18 s hlavní z více částí a novým typem podvozku. Flak 36 byl následován Flak 37, což byl zdokonalený Flak 36 s převodným systémem opravy dat střelby, který dělal kanón vhodnějším pro statické použití. Flak 36 a Flak 37 se navzájem lišily způsobem dopravy. Flak 18 byl převážen za pomoci lehkého traileru (Sonderanhänger 201) a pozdější modely používaly Sonderanhänger 202 pro 1.200 kg. Všechny tři modely byly zaměnitelné a Flak 18 byl často montován na podvozek Flak 37. Také během výroby byly prováděny různé změny včetně nového podvozku, různých použití (např. železniční podvozek a pobřežní obrana). V srpnu 1944 bylo ve službě asi 10.704 Flak 18, 36 a 37.

3

Starsí 88 mm Flak 18 a pozdějsí 88 mm Flak 18 v Aberdeenu, USA.

V roce 1942 byl vyvinut Flak 41 (Gerät 37), ale pro technické problémy bal vyráběn u Rheinmetallu jen v malých počtech. Byl komplikovanou zbraní a vývoj pokračoval během roku 1943. Měl též problémy s municí. Byly vyráběny dva typy hlavně - ze tří a čtyř dílů. První exempláře byly použity v Tunisku, ale pro technické problémy byl Flak 41 používán jen v Německu. V srpnu 1944 bylo ve službě jen 157 Flak 41 a v lednu 1945 318. Pokud by pracoval bez problémů, byl by excelentní zbraní a nejlepším protiletadlovým kanónem války.
Poslední model Flak 37/41 byl kombinací hlavně kanónu Flak 41 s podvozkem Flak 37, ale pro technické problémy jich bylo vyrobeno jen 13.

3
3
233
3
1
1
1
Acht komma Acht v akci!

Ráže88 mm
Počáteční rychlost střely795-820 m/s
Rychlost střelby15-20 ran/min
Max.dostřel12 000 m
Hmotnost5 000 kg
Rok výroby1928

Panzers - Panzerkampfwagen VI Tiger II Ausf. B Königstiger / Tiger II Sd. Kfz. 182

2. května 2010 v 23:23 | maverick |  Výzbroj - panzers

Panzerkampfwagen VI Tiger II Ausf. B
Königstiger / Tiger II
Sd. Kfz. 182


PzKpfw VI Tiger Ausf. B nebo také Tiger II nebo také Königstiger

Specifikace

Hmotnost:68.000 kg
Posádka:5
Motor:Maybach HL 230 P 30 / 12-válců / 700 hp
Rychlost:cesta: 35 - 38 km/h
terén:17 km/h
Dosah:cesta:170 - 120 km , terén:80 km
Palivo:860 l
Délka:7,26 m (bez kanónu) , 10,28 m (s kanónem)
Šířka:3,65 m (bez zástěr) , 3,75 m (se zástěrami)
Výška:3,09 m
Výzbroj:88mm KwK 43 L/71 a 3 x 7,92 mm MG34/42 , (1 x MG - nástavba) , (1 x MG - koaxiálně) , (1 x MG - kupole) ,
Munice:88 mm - 80 (Porsche) / 86 (Krupp) nábojů , 7,92 mm - 5.850 nábojů


Tanky Königstiger během výměny pásů. Z tohoto snímku je krásně vidět rozdíl v šířce přepravních pásů na tanku v popředí a těch bojových na tanku vzadu.

Pancéřování (mm/úhel):


Čelo věže:180/9
Čelo věže Porsche:60-110/okolo
Čelo nástavby:150/50
Čelo podvozku:100/50
Strana věže:80/21
Strana věže Porsche:80/30
Strana nástavby:80/25
Strana podvozku:80/0
Zadní část věže:80/21
Zadní část věže Porsche:80/30
Zadní část podvozku:80/0
Věž nahoře / dole:40/78 / 40/90
Věž Porsche nahoře / dole:40/77 / 40/90
Nástavba nahoře / dole:40/90
Podvozek nahoře / dole:40-25/90
Štít kanónu:Saukopfblende


Königstiger se sériovou věží Henschel


Königstiger s věží Henschel čeká v zamlžených ulicích Varšavy na nepřítele


skupina Königstigerů v Francii


Königstiger s věží Henschel projíždí okolo skupiny amerických válečných zajatců


velitelský tank Tiger II, všimněte si druhé antény s hvězdicovým rozvětvením


skupina Königstigerů v Francii, stroje mají nasazeny přepravní pásy

Průraznost pancéřové desky pod úhlem 30°


Munice:100 m500 m1000 m1500 m2000 m
Panzergranate 39203 mm185 mm165 mm148 mm132 mm
Panzergranate 40/43237 mm217 mm193 mm171 mm153 mm

Panzers - Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. H/E Sd. Kfz. 181

2. května 2010 v 23:20 | maverick |  Výzbroj - panzers

Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. H/E
Sd. Kfz. 181


"Wir werden Sieger - durch unsren Tiger" (Zvítězíme-nasimi Tigery)Specifikace

Hmotnost:56.000 kg (starší) , 57.000 kg (pozdější)
Posádka:5
Motor:Maybach HL 210 P 45 - 12 válců / 600 hp (starší) , Maybach HL 230 P 45 - 12 válců / 700 hp (pozdější)
Palivo:534 l (čtyři nádrže)
Rychlost:cesta: 38 km/h
terén:10 - 20 km/h
Dosah:cesta: 140 km
Délka:8,45 m
Šířka:3,4 - 3,7 m
Výška:2,93 m
Výzbroj:88 mm KwK 36 L/56 , 2 x 7,92 mm MG34 (starší) , 3 x 7,92 mm MG34/42 (pozdější) , 6 x NbK 39 90 mm dýmový generátor (starší)
Munice:88 mm - 92 nábojů , 7,92 mm - 4.500 - 5.700 nábojů


Pancéřování (mm/úhel):


Čelo věže:100/8
Čelo nástavby:100/10
Čelo podvozku:100/24
Strana věže:80/0
Strana nástavby:80/0
Strana podvozku:80/8
Zadní část věže:80/0
Zadní část podvozku:80/8
Věž nahoře / dole:25/81-90
Nástavba nahoře / dole:25/90
Podvozek nahoře / dole:25/90
Štít kanónu:100-110/0


Průraznost pancéřové desky pod úhlem 30°


Munice:100 m500 m1.000 m1.500 m2.000 m
Panzergranate 39120 mm110 mm100 mm91 mm84 mm
Panzergranate 40171 mm156 mm138 mm123 mm110 mm

Panzers - Panzerkampfwagen V Panther

2. května 2010 v 21:57 | maverick |  Výzbroj - panzers

Panzerkampfwagen V Panther


Když se Němci začátkem operace Barbarossa setkali s tanky T-34/76, bylo rozhodnuto vyrobit novy střední tank, který by mohl být ihned zařazen do seriové výroby.Adolf Hitler tedy zadal v listopadu 1941 firmam Daimler-Benz a MAN vývoj nového tanku.V březnu 1942 Daimler-Benz vyrobil prvni prototyp VK3002 , prakticky to byla přímá kopie ruské T-34/76.MAN svůj VK3002vyrobil již na počátku února 1942. 11.května dostal VK3002 název Panther.Po intezivních testech bylo rozodnuto zadat do vyroby design MAN,protože projekt Daimler-Benz byl zrušen v důsledku problémů s identifikací v boji.VK3002 od MAN měl také lepší celkový výkon.

VK3002 vyrobený Daimler-Benz, byl značně už na prvni pohled podobný T-34/76

V červenci 1942 vyrobil MAN dva prototypy (jen jeden byl vybaven vězí), které byly intenzivně testovány a byly řeseny jejich technické problémy. Na konci roku 1942 byla zadána výroba nulté série 20 tanků. Vsechny byly lehce pancéřovány (60 mm čelní pancéřování), vyzbrojeny starsí verzí kanónu 75 mm KwK 42 L/70 (s ústovou brzdou z 75 mm KwK 40 L/43) montovaným ve vězi s kulovitým stítem. Byly vybaveny motorem Maybach HL 210 P 45 (21l). Těchto 20 tanků bylo nazváno PzKpfw V Panther Ausf A a technicky byly odlisné od pozdějsích výrobních verzí. Zajímavou konverzí byl Ausf D1 (některé prameny uvádějí, ze to byl starsí model Bergepanther) vybavený vězí z tanku PzKpfw IV Ausf H (nebyla plně otočná), který slouzil jako velitelský tank schwere Heeres Panzerjäger Abteilung 653 na východní frontě v roce 1944. Stejná jednotka používala starsí model Bergepantheru vyzbrojený protiletadlovým kanónem 20 mm Flakvierling a Flakpanzer T-34(r).
V prosinci 1942 byl připraven nový a zdokonalený model nazvaný Ausf D a v únoru 1943 bylo 20 Ausf A přejmenováno na Ausf D1. Ausf D1 byly intenzivně testovány a později pouzity k výcviku. 12. května 1943 byl zadán požadavek, aby bylo 250 Pantherů připraveno pro operaci "Zitadelle" a dalsích 750 v nejblizsí době.
V prosinci 1942 byla zadána výroba Ausf D a 11. ledna 1943 opustily první sériové Panther Ausf D továrnu. Jejich pancéřování bylo zdokonaleno (oproti Ausf D1) a do hydraulicky ovládané věže byl montován nový kanón 75 mm KwK 42 L/70. Prvních 250 Panther Ausf D bylo vybaveno motorem Maybach HL 210 P 30 (23l).


Panzerkampfwagen V Panther Ausf D

Panzerkampfwagen V Panther Ausf D(D1) a Ferdinand, spolu s dalsími novými stroji, měly debut v červenci 1943 během operace Zitadelle u Panzer Abteilung 51 a 52. Pro technické problémy (převodovka, rychlostní skříň, podvozek a motor) bylo mnoho Pantherů ztraceno během akce.
Z původních 250 zůstalo jen 43 ve službě 10. srpna 1943 a byly později přestavěny na Panzerbefehlswagen (Sd.Kfz.267). Dalších 600 Ausf D (také nazvány Ausf D2) byly vybaveny silnějším motorem HL 230 P 30, který se stal později standardem. V srpnu 1943, po opravách a modifikacích, byla vyrobeno nová verze Pantheru - Ausf A a již brzy se staly nebezpečnou zbraní. Panther Ausf A byl nejpočetnějším modelem během tažení v Normandii a asi 400 Pantherů zde bylo ztraceno.
V březnu 1944 byl vyroben první Ausf G. Panther Ausf G se stal nejpočetnějším modelem ze všech. Slabým bodem Pantheru bylo boční pancéřování. V letech 1943 až 1945 bylo vyrobeno 5.976 Pantherů u firem Maschinenfabrik-Augsburg-Nüremberg (MAN) v Kasselu a Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover (MNH) v Hannoveru, spolu s firmami Daimler-Benz, Henschel a Demag.

Panther Ausf G u Vladislavi i Třebíče ,1945

Malý počet (5) Pantherů, pravděpodobně Ausf G bylo prodáno do Maďarska v roce 1944 a jeden zřejmě do Švédska v roce 1943, ale to je nepotvrzeno.
V roce 1943 byl jeden starší Panther Ausf D spolu s PzKpfw VI Tiger prodán do Japonska, ale pro válečnou situaci je nebylo možné odvézt a tak byly poskytnuty Japonskem německé armádě. V únoru 1943 předal MAN práva italské firmě Fiat-Ansaldo k licenční výrobě Pantherů, ale výroba se nikdy neuskutečnila pro kapitulaci Itálie v září 1943.

Specifikace

Panther Ausf A

Obecné údaje

Vojenské označeníPanzerkapmfwagen V Ausf. A, Panther (Sk.Kfz. 171)
Typ tankuStřední tankHmotnost (t)44,80
Celková produkce1340Délka (m)8,66
Období produkce8/1943-3/1944Šířka (m)3,27
Osádka5Výška (m)3,00

Charakteristika mobility

Výrobce motoru&modelMaybach HL230P30Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km)288/720
Typ&obsahDvanáctiválec&23,1 lMěrný tlak (hp/cm2)0,88
Výkon motoru (hp@otáčky)700@3000Světlost (m)0,56
Poměr výkonu k hmotnosti15,6 hp/tunuPoloměr otáčky (m)10,0
Převodovka7 vpřed, 1 vzadStoupání30o
Rychlost silnice/terén (km)46/30Stěna (m)0,90
Dojezd silnice/terén (km)250/100Brodění (m)1,90
Zásoba PHM (litry)720Příkop (m)2,45

Výzbroj


Hlavní výzbroj1 x 75mm KwK 42 L/70Střelivo pro kanon79
Věž (pohon&otočení)Hydraulika&360oElevance-8o až +18o
Rychlost otočení věže18 sekundRychlost střelby (min.)6
Vedlejší výzbroj2 x 7,92mm MG34Střelivo pro kulomet4200


Granát


TypNázevVáha (kg)Úsťová rychlost
APCBCPzrg.39/426,80935m/s
APCRPzrg.40/424,751020m/s
HESprgr.425,74700m/sPrůraznost (mm)


Sklon100m500m1000m1500m2000m2500m
30o1381241119989-
30o194174149127106-
30o------


Údaje o pancéřování


Pancíř (mm@stupně)čelobokyzáďstropdno
Vana60@3540@9040@60-16-30@90
Nástavba80@3540@5040@6016@0-
Věž110@7945@6545@´6516@0-6-
Štít kanonu100@kruhový----


Model: Ausf D Ausf G
Hmotnost: 43.000 kg 45.500 kg
Posádka: 5 5
Motor: Maybach HL 230 P 30 / 12-válců / 700 hp Maybach HL 230 P 30 / 12-válců / 700 hp
Rychlost: cesta: 46 km/h / terén: 24 km/h cesta: 46 km/h / terén: 24 km/h
Dosah: cesta: 200 km / terén: 177 km cesta: 200 km / terén: 177 km
Palivo: 730 l 730 l
Délka: 6,88 m (bez kanónu)
8,86 m (s kanónem) 6,88 m (bez kanónu)
8,86 m (s kanónem)
Šířka: 3,40 m 3,40 m
Výška: 2,98 m 2,98 m
Výzbroj: 75 mm KwK 42 L/70 a 3 x MG
(1 x MG34 - nástavba)
(1 x MG34 - koaxiálně) 75 mm KwK 42 L/70 a 2 x MG
(1 x MG34 - nástavba)
(1 x MG34 - koaxiálně)
(1 x MG42 - kupole)
Munice: 75 mm - 79 nábojů
7,92 mm - 5.100 nábojů 75 mm - 81 - 85 nábojů
7,92 mm - 4.200 - 4.800 nábojů
Pancéřování (mm/úhel): Čelo věže: 100/10
Čelo horní části nástavby: 80/55
Čelo spodní části nástavby: 60/55
Bok věže: 45/25
Bok horní části nástavby: 40/40
Bok horní části nástavby: 40/0
Zadní část věže: 45/25
Zadní spodní část nástavby: 40/30
Věž nahoře / dole: 16/83 / 16/90
Horní nástavba nahoře / dole: 16/90
Dolní nástavba nahoře / dole: 30/90 / 16/90
Štít kanónu: 100/okolo Čelo věže: 110/11
Čelo horní části nástavby: 80/55
Čelo spodní části nástavby: 60/55
Bok věže: 45/25
Bok horní části nástavby: 50/30
Bok horní části nástavby: 40/0
Zadní část věže: 45/25
Zadní spodní část nástavby: 40/30
Věž nahoře / dole: 16/84 / 16/90
Horní nástavba nahoře / dole: 40/90 / 16/90
Dolní nástavba nahoře / dole: 30/90 / 16/90
Štít kanónu: 100/okolo

Průraznost pancéřové deska pod úhlem 30°.
Munice: 100 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m
Panzergranate 39/42 138 mm 124 mm 111 mm 99 mm 89 mm
Panzergranate 40/42 194 mm 174 mm 149 mm 127 mm 106 mm

Panzers -Panzerkampfwagen IV Sd. Kfz. 161 - 3. část

2. května 2010 v 20:39 | maverick |  Výzbroj - panzers

PzKpfw IV Ausf. H


PzKpfw IV Ausf. J s pletivovým představným pancířem Thoma Schürzen


prototyp tanku PzKpfw IV Ausf. C s odminovávacím zařízením


mostní tank Brückenlegerpanzer IV


Sturmsteg neboli útočná lávka na podvozku Panzer IV


PzKpfw IV jako nosič munice pro 600 milimetrový moždíř Karl


Munitionspanzer IV zničený v Africe


krásný horní pohled na tank PzKpfw IV pozdní verze


skupina PzKpfw IV zřejmě verze Ausf. H

Pz IV Ausf DObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. D (Sd.Kfz. 161)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 20,0
Celková produkce 229 Délka (m) 5,92
Období produkce 9/1939-4/1941 Šířka (m) 2,84
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 224/362
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,77
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 15,0 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 42/20 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 210/130 Brodění (m) 1,00
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 80
Věz (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 2700

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@78 20@90 20@80 - 10@0
Nástavba 30@83 20@90 20@81 12@0-6 -
Věž 30@80 20@65 20@66-90 10@0-7 -
Štít kanonu 30@61-90 - - - -

Pz IV Ausf EObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. E (Sd.Kfz. 161)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 21,0
Celková produkce 50 Délka (m) 5,92
Období produkce 9/1940-4/1941 Šířka (m) 2,84
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 235/376
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,79
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 14,3 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 42/20 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 200/125 Brodění (m) 1,00
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 80
Věz (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 2700

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@78 20@90 20@80 - 10@0
Nástavba 30+30@83 20+20@90 20@81 12@0-5 -
Věž 30@80 20@65 20@74 10@0-7 -
Štít kanonu 30@60-90 - - - -

Pz IV Ausf F1Obecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. F1 (Sd.Kfz. 161)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 22,3
Celková produkce 462 Délka (m) 5,92
Období produkce 4/1941-3/1942 Šířka (m) 2,88
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 235/376
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,79
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 13,5 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 42/20 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 200/125 Brodění (m) 1,00
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 80
Věž (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3192

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50@78 30@90 20@81 - 10@0
Nástavba 50@80 30@90 20@78 12@0-5 -
Věž 50@79 30@64 30@74 10@0-7 -
Štít kanonu 50@60-90 - - - -

Pz IV Ausf F2Obecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. F2 (Sd.Kfz. 161/1)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 23,6
Celková produkce 175+25(přestavěno z F1) Délka (m) 6,63
Období produkce 3/1942-7/1942 Šířka (m) 2,88
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 224/362
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,84
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 12,7 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/16 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 210/130 Brodění (m) 1,00
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 40 L/43 Střelivo pro kanon 87
Věž (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3192

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APCBC Pzrg.39 6,80 740m/s 30o 99 91 81 72 63 -
APCR Pzrg.40 4,10 990m/s 30o 129 108 87 69 - -
HEAT Grn.38 HI/B 4,57 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Grn.38 HI/C 4,80 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr.34 5,74 n.d. m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50@78 30@90 20@81 - 10@0
Nástavba 50@80 30@90 20@78 12@0-5 -
Věž 50@79 30@64 30@74 10@0-7 -
Štít kanonu 50@60-90 - - - -

Pz IV Ausf GObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. G (Sd.Kfz. 161/1)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 23,5
Celková produkce 1687 Délka (m) 6,63
Období produkce 5/1942-6/1943 Šířka (m) 2,88
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 224/362
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,84
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 12,8 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/16 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 210/130 Brodění (m) 1,00
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,20

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 40 L/43 Střelivo pro kanon 87
Věž (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 2250

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APCBC Pzrg.39 6,80 740m/s 30o 99 91 81 72 63 -
APCR Pzrg.40 4,10 990m/s 30o 129 108 87 69 - -
HEAT Grn.38 HI/B 4,57 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Grn.38 HI/C 4,80 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr.34 5,74 n.d. m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50nebo50+30@78 30@90 20@81 - 10@0
Nástavba 50nebo50+30@80 30@90 20@78 12@0-5 -
Věž 50@79 30@64 30@80 15@0-7 -
Štít kanonu 50@60-90 - - - -

Pz IV Ausf HObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. H (Sd.Kfz. 161/2)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 26,0
Celková produkce 3774 Délka (m) 7,02
Období produkce 4/1943-7/1944 Šířka (m) 2,88
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 224/362
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,89
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 11,6 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 38/16 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 210/130 Brodění (m) 1,20
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,20

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 40 L/48 Střelivo pro kanon 87
Věz (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejsí výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3150

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APCBC Pzrg.39 6,80 790m/s 30o 106 96 85 74 64 -
APCR Pzrg.40 4,10 990m/s 30o 143 120 97 77 - -
HEAT Grn.38 HI/B 4,57 n.d. m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Grn.38 HI/C 4,80 n.d. m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr.34 5,74 550 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 80@76 30@90 20@82 - 10@0
Nástavba 80@80 30@90 20@79 12@0-5 -
Věž 50@80 30@64 30@75 18@0-7 -
Štít kanonu 50@60-90 - - - -

Pz IV Ausf JObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. J (Sd.Kfz. 161/2)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 25,0
Celková produkce 1758 Délka (m) 7,02
Období produkce 6/1944-3/1945 Šířka (m) 2,88
Osádka 5 Výška (m) 2,68

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 213/324
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,89
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 12,0 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 38/16 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 320/210 Brodění (m) 1,20
Zásoba PHM (litry) 680 Příkop (m) 2,20

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 40 L/48 Střelivo pro kanon 87
Věz (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejsí výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3150

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APCBC Pzrg.39 6,80 790m/s 30o 106 96 85 74 64 -
APCR Pzrg.40 4,10 990m/s 30o 143 120 97 77 - -
HEAT Grn.38 HI/B 4,57 n.d. m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Grn.38 HI/C 4,80 n.d. m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr.34 5,74 550 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 80@75 30@90 20@80 - 10@0
Nástavba 80@82 30@90 20@80 12@0-5 -
Věž 80@80 30@65 30@75 18@0-4 -
Štít kanonu 80@60-90 - - - -

Panzers -Panzerkampfwagen IV Sd. Kfz. 161 - 2. část

2. května 2010 v 20:38 | maverick |  Výzbroj - panzers
Od března do září bylo 97 PzKpfw IV Ausf H (včetně malého počtu Ausf J) přestavěno na Panzerbefehlswagen IV (velitelský tank). Od července 1944 do března 1945 bylo dalších 90 PzKpfw IV Ausf J přestavěno na Panzerbeobachtungswagen IV Ausf J (pozorovací tank).
Jen 211 (Ausf A/B/C) Panzer IV bylo vyrobeno do 30. září 1939, ale rychle se staly hnací silou Panzer Division. Určeny generálem Heinzem Guderianem jako těžký tank pro podporu jednotek Panzer III, byla výroba Panzer IV nízká a brzy se ukázaly být hrozivou zbraní. Vývoj Panzer IV byl částečně vycházel z Panzer III a dalších předchozích projektů. Vozidla byla modifikována během let výroby, během služby v poli a vlastními posádkami.
Během roku 1943 měly Panzer IV namontovány přídavné pancéřování Schurzen (boky a věž). Starší verze se vracely z oprav přezbrojené a přestavěné na momentální standard, vytvářely se tal nestandardní varianty. Další tanky byly předány NSKK pro výcvik a malý počet byl přestavěn na buldozery.
Během počáteční fáze operace Barbarossa v roce 1941 byly Panzer IV vybaveny dvoukolým vozíkem s dvěma barely paliva ke zvýšení dojezdu. Během podzimu 1942 byly Panzer IV sloužící v Rusku vybaveny širšími "zimními pásy" (Winterketten) a během jara 1944 ještě širšími "východními pásy" (Ostketten).

Panzer IV Ausf J na východní frontě

Jednou z nejzajímavějších konverzí byl Panzerkampfwagen IV als Tauchpanzer - podvodní tank speciálně připravený pro invazi do Anglie. V červenci až říjnu 1940 bylo 42 Ausf D přestavěno na tyto tanky, které se mohly pohybovat v hloubce 6 - 15 metrů. Spolu s tanky Ausf D bylo přestavěno 160 Panzer III Ausf F/G/H a 8 Panzerbefehlswagen III Ausf E. Sloužily v 18. Panzer Division, 18. Panzer Regiment v červnu 1941 při invazi do Ruska.
Panzer IV byl také přestavěn na Bergepanzer IV (opravárenské vozidlo) a od října do prosince 1944 (nebo března 1945) jich bylo 36 vyrobeno z různých modelů. Další zajímavou konverzí na podvozku Panzer IV Ausf F byl Panzerfahre - lehké pancéřové obojživelné vozidlo, jehož 2 prototypy byly testovány v roce 1942. Při přípravách na plánovanou invazi na Maltu v březnu 1942 bylo 12 PzKpfw IV vybaveno čelní pancéřovou deskou o síle 80 mm. Podvozky a části PzKpfw IV se staly základem pro mnoho konverzí a prototypů jako Heuschrecke - Waffentrager, Nashorn, Hummel a další. Na konci války již Němci měli minimum paliva pro testování vozidel a výcvik nových posádek. Některá vozidla byla proto vybavena plynovým nebo dřevozplyňujícím pohonem. Plánované bylo také od června 1945 vybavit tanky Panzer IV motory Tatra 103, 12 válců, vzduchem chlazený dieselový motor. Během války také pokračoval vývoj nového podvozku Panzer IV, ale ten již nebyl vyráběn.
Plánováno bylo také zvýšit palebnou sílu Panzer IV namontováním dvou bezzákluzových kanónů 75 mm (Rucklauflos Kanone 43) a automatickým kanónem 20/30 mm (30 mm MK 103) v modifikované věži. Tento velmi moderní projekt nebyl bohužel realizován a skončil u dřevěné makety. Vozidla též byla vybavena různými kanóny jako 50 mm KwK 39/Pak 38 L/60 (Ausf D) v letech 1941-42 nebo 75 mm KwK 42 L/70 (Ausf F2 nebo H). Zajímavým projektem u Kruppa byl podvozek Panzer IV Ausf H s věží Panther Ausf F (s kanónem 75 mm KwK 42 nebo 44/1 L/70), ale toto vozidlo bylo přetíženo. Byl také plánován Panzerkampfwagen IV Ausf C/D/E s raketometem 280 mm nebo 300 mm ve speciální věži, která se skládala z čelní kabiny s kulometem a vzadu montovaného hydraulicky ovládaného raketometu. Byl vyroben a testován jeden prototyp, který se nazýval Raketenwerfer auf Fahrgestell PzKpfw IV.


Panzerkampfwagen IV Ausf C

Použití

211 bojovalo v Polsku, ztraceno jich bylo 19. 278 připraveno pro invazi do Francie a 439 pro útok na Ruska.
Ausf A: Bojoval v Polsku, Norsku a Francii. Staženy z fronty na počátku roku 1941 a používány pro výcvik.
Ausf B: Bojoval v Polsku, Francii, na Balkáně a v Rusku. Stazen ze sluzby v roce 1943.
Ausf C: 14 pouzito 1. Panzer Division a 8 u 1. Leichte Division v Polsku.
Ausf D: Bojoval v Polsku, Francii, na Balkáně a v Rusku.
Ausf E: 40 Ausf D a E posláno do severní Afriky s 5. a 8. Panzer Regiment.
Ausf F1: Používán u 2. a 5. Panzer Division. Také jako doplňovací vozidlo.
Ausf F2, SdKfz 161/1: Používány v severní Africe v roce 1942.
Ausf J, SdKfz 161/2: Byly prodány do Bulharska, Chorvatska, Finska, Maďarska, Itálie, Rumunska, Spanělska a Turecka.
Panzerkampfwagen IV als Tauchpanzer: Použity 18.
Panzer Regiment při přechodu řeky Bug v roce 1941.
Pouzívány také 6. Panzer Regiment 3. Panzer Division.
Brückenleger IV: 4 nasazeny v BL Zug každé Panzer Division. Pouzívány 1., 2., 3., 5. a 10. Panzer Division v roce 1940.
Panzerbe0bachtungswagen IV: Pouzívány u baterií Hummel.
10.5 cm K18 auf Panzer Selbstfahrlafette IVa: Určeny pro 521. Panzerjäger Abteilung pro útok na Gibraltar.
Poté používán v Rusku u 3. Panzer Division.

Specifikace


Pz IV Ausf AObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. A (Sd.Kfz. 161)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 17,3
Celková produkce 35 Délka (m) 6,41
Období produkce 10/1937-3/1938 Šířka (m) 2,95
Osádka 5 Výška (m) 2,50

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL108TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 324/503
Typ&obsah Dvanáctiválcový&10,8 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,69
Koňská síla (max.) 250@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 14,5 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 35o
Rychlost silnice/terén (km) 30/17 Stěna (m) 0,71
Dojezd silnice/terén (km) 140/90 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 453 Příkop (m) 2,60

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 122
Věž (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3000

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@78 14,5@90 14,5@80 - 10@0
Nástavba 14,5@83 14,5@90 14,5@80 12@0-5 -
Věz 20@80 20@65 20@65-90 10@0-7 -
Stít kanonu 20@61-90 - - - -

Pz IV Ausf BObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. B (Sd.Kfz. 161)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 17,7
Celková produkce 42 Délka (m) 5,87
Období produkce 4/1938-9/1938 Šířka (m) 2,83
Osádka 5 Výška (m) 2,85

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 336/522
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,70
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 15,0 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 35/19 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 140/90 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 80
Věz (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 2700

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@78 14,5@90 20@80 - 10@0
Nástavba 30@83 14,5@90 14,5@81 12@0-5 -
Věž 20@80 20@65 20@65-90 10@0-7 -
Štít kanonu 20@kruhový - - - -

Pz IV Ausf CObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen IV Ausf. C (Sd.Kfz. 161)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 18,5
Celková produkce 140 Délka (m) 5,87
Období produkce 9/1938-8/1939 Šířka (m) 2,83
Osádka 5 Výška (m) 2,85

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 336/522
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,75
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 16,2 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,92
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 35/n.d. Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 140/90 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 470 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 80
Věž (pohon&otočení) Elektrický&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 2700

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@78 14,5@90 20@80 - 10@0
Nástavba 30@83 14,5@90 14,5@80 12@0-5 -
Věž 30@80 20@65 20@66-90 10@0-7 -
Štít kanonu 30@61-90 - - - -


Panzers -Panzerkampfwagen IV Sd. Kfz. 161 - 1. část

2. května 2010 v 20:36 | maverick |  Výzbroj - panzers

Panzerkampfwagen IV
Sd. Kfz. 161 - Ausf. A-F (1937-1942)
Sd. Kfz. 161/1 - Ausf. F2/G (1942-1943)
Sd. Kfz. 161/2 - Ausf. G-J (1943-1945)


PzKpfw IV Ausf. A


PzKpfw IV zde konkrétně Ausf. BMyslenka tanku se vsemi charakteristikami včleněnými později do vývoje Panzer IV byla uvedena na počátku roku 1930 Heinzem Guderianem. V letech 1934-35 zadal Adolf Hitler firmám Krupp a Rheinmetall-Borsig (a MAN) vývoj vozidla BW (Bataillonführerwagen). Specifikace byly hmotnost 18 tun, rychlost 35 km/h a jako výzbroj kanón 75 mm. Všechny společnosti vyrobily prototypy, které byly v letech 1935-36 testovány v různých podmínkách. Rheinmetall-Borsig BW - VK2001(Rh) pouzil modifikovaný podvozek Neubaufahrzeug, kdežto Krupp BW - VK2001(K) a Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG VK2002(MAN) pouzily nový podvozek MAN. MAN vyvinul nový listový podvozek, ale nebyl akceptován. Krupp se koncentroval na vývoj věže, kdezto MAN pracoval na podvozku - VK 2001(MAN). Všechna vozidla měla podobné charakteristiky, ale po intenzivních testech byl vybrán pro výrobu Kruppův design - VK 2001(K).
V roce 1935 firma Krupp po zadání výroby modifikovala několika zlepseními svůj design. Po dalších testech byl Krupp připraven k výrobě Panzer IV Ausf A (Versuchkraftfahrzeug 622). Nové vozidlo mělo zdokonalený podvozek s novým pérováním, a 8 pohonných kol na kazdé straně podvozku bylo spárovaných do 4 vozíčků. Vozíčky byly připevněny k listovým pérům. Na kazdé straně podvozku byla dále 4 (3 u Ausf J) nosná kola. Vozidlo řídilo pět muzů posádky - velitel, střelec a nabíječ ve vězi, řidič a střelec z kulometu/radista v přední části nástavby. Posádka komunikovala interkomem. První Panzerkampfwagen IV Ausf A byl postaven v říjnu 1937 u firmy Krupp-Gruson a do konce března 1938 jich bylo vyrobeno 35. 5 jich bylo použito pro dalsí testy a 30 sloužilo do roku 1941. V dubnu 1938 byl vyroben Ausf B u Krupp-Gruson a do září 1938 jich bylo vyrobeno 42. Ausf B vstoupily do služby v roce 1938 a sloužily do konce roku 1943. Měly zdokonalenou věz a novou jednodílnou čelní pancéřovou desku.
Ausf A byly vybaveny motorem Maybach HL 108 TR, 12 válců s výkonem 300 hp s pětistupňovou převodovkou ZF SRG75, kdežto Ausf B měly motor Maybach HL 120 TR, 12 válců s výkonem 300 hp a šestistupňovou převodovkou ZF SSG75. V říjnu 1938 dal další vývoj PzKpfw IV verzi Ausf C a do srpna 1939 jich bylo vyrobeno 134 u firmy Krupp-Gruson. Některé Ausf C zůstaly ve službě do roku 1943. Pozdějsí modely Ausf C byly vybaveny motorem Maybach HL 120 TRM, 12 válců s výkonem 300 hp. Tento motor se stal standardem pro dalsí verze Panzerkampfwagen IV.


PzKpfw IV Ausf. A v Polsku 1939


PzKpfw IV Ausf. B nebo C


PzKpfw IV Ausf. B nebo C


PzKpfw IV Ausf. C


Panzerkampfwagen IV Ausf. D během tažení v Sovětském svazu


Panzerkampfwagen IV Ausf A

V říjnu 1939 byla vyrobena verze Ausf D u firmy Krupp-Gruson a do května 1941 jich bylo vyrobeno 229. Panzer IV Ausf D byly prvním opravdu výrobním modelem a sloužily do roku 1944. Měl nový tvar čelní pancéřové desky (jako Ausf A) a nový stít kanónu.
V září 1940 az dubnu 1941 bylo vyrobeno 233 Panzer IV dalsí verze Ausf E u firmy Krupp-Gruson. Ausf E byl prvním Panzer IV vybaveným bednou na nářadí montovanou na věz (Gepack Kasten). Na zadní část nástavby byly připevněny kanystry. Stroj měl nový průzor řidiče, kryt průzoru a velitelskou kupoli.
Na konci roku 1940 byl vyroben prototyp na základě Panzer IV Ausf E s novými velkými pohonnými koly a podvozkem FAMO - PzKpfw IV Ausf E mit Schachtellaufwerk.
Od dubna 1941 do března 1942 bylo vyrobeno 487 tanků další verze Ausf F1(F) u firem Krupp-Gruson, Vomag a Nibelungenwerke. Ausf F1 byl poslední Panzer IV s krátkou verzí podvozku a kanónem 75 mm L/24. V březnu 1942 bylo 25 Ausf F1 přestavěno na Ausf F2. Ausf F měl také nový design věze a podvozku. Ausf F měl též pásy šířky 400 mm místo původních 360 mm. Panzer IV Ausf A až F1 byly nazvány Sd.Kfz.161 a všechny tyto verze nesly krátký kanón 75 mm KwK 37 L/24.
V březnu 1942 byla vyráběna dalsí verze Ausf F2, v květnu 1942 následovala Ausf G. Obě dvě verze byly postaveny na delší verzi podvozku PzKpfw IV a byly vyzbrojeny kanónem 75 mm KwK 40 L/43 (to byla odpověď na sovětské T-34 vyzbrojené kanónem 76,2 mm). V severní Africe ho Britové nazývaly Ausf F2 - "Mark IV Special", protože byl lepší než současné britské a americké tanky. Nový kanón však zvýšil hmotnost a snížil rychlost tanku. Ausf F(F1) a Ausf F2 byly s výjimkou výzbroje identické. Ausf F2 měl nový kanón 75 mm s jednoduchou úsťovou brzdou.
Panzer IV, které byly poslány do severní Afriky (1941-43), byly vybaveny přídavným tropickým filtrem (Tp) a zdokonaleným ventilačním systémem. 200 Ausf F2 (včetně 25 přestavěných Ausf F1) a 1.275 Ausf G bylo vyrobeno u firem Krupp-Gruson, Vomag a Nibelungenwerke. Obě varianty byly nazvány Sd.Kfz.161/1. Během března 1943 bylo dalších 412 Ausf G vyzbrojeno novým kanónem 75 mm KwK 40 L/48 a nazváno Sd.Kfz.161/2. Nový kanón 75 mm měl dvojitou úsťovou brzdu. Pozdější modely Ausf G byly vybaveny přídavným pancéřováním a podobaly se starším modelům Ausf H. Ausf G měly nový zjednodušený design věze s vrhači dýmovnic.
V dubnu 1943 byl uveden do služby Panzer IV Ausf H. Ausf H byl vyzbrojen novým kanónem 75 mm KwK 40 L/48 a přídavným pancéřováním (Schurzen). Ausf H bylo vyrobeno nejvíce ze všech modelů Panzer IV - 3.774 od dubna 1943 do července 1944 u firem Krupp-Gruson, Vomag a Nibelungenwerke). Ausf H měly též novou převodovku, závěs pro protiletadlový MG 34 a anténu.
Od června 1944 byl vyráběn Ausf J, který byl podobný Ausf H s modifikacemi pro zjednodušení výroby (výfuk a podvozek). Jeho výroba trvala do března 1945 a bylo jich vyrobeno 1.758 u Nibelungenwerke. Všechny PzKpfw IV měly věže poháněné elektromotorem s s výjimkou posledních modelů Ausf J, jejichž věže byly poháněny ručně. Poslední modely Ausf J měly též jiný tvar vratných kol a ocelových nosných kol. Ausf H a Ausf J se zkušenou posádkou byly velmi nebezpečnou zbraní.


Panzerkampfwagen IV Ausf J ze 111. Panzer Brigade, 2111. Panzer Abteilung, Stab Kompanie, Lorraine, Francie v září 1944.

Panzers - Panzerkampfwagen III Sd. Kfz. 141 - 2. část

2. května 2010 v 20:24 | maverick |  Výzbroj - panzers

PzKpfw IV Ausf. E


PzKpfw IV Ausf. F1, všimněte si kulovitého střeliště trupového kulometu


PzKpfw IV Ausf. F2, všimněte si jednokomorové úsťové brzdy


PzKpfw IV Ausf. F2


PzKpfw IV Ausf. G s představným pancéřováním a zimními pásy


Použití

98 jich bylo připraveno pro invazi do Polska a 350 pro invazi do Francie. Turecko obdrzelo několik Ausf J v roce 1942. V severní Africe pouzívaly ukořistěné tanky polské jednotky pro výcvik
Ausf A: Stažen v roce 1940. 
Ausf B: V 10.1940 jich bylo 5 nasazeno jako výcviková vozidla.
Ausf C: Stažen v roce 1940 před tažením do Francie.
Ausf D
Ausf E
Ausf F: Pouzívány Panzer Division koncem roku 1939 a počátkem 1940. Stále slouzily u 116.
Panzer Division v 6.1944 v Normandii.
Ausf G: Starsí model používán jako doplňovací u Panzer Regiment v 4. - 6.1940.
54 Ausf G stále ve službě v 9.1944.
Ausf G(Tp): Používán v severní Africe.
Ausf H
Ausf J SdKfz 141: Používán 2. a 5. Panzer Division a samostatným Panzer Regiment v Rusku v 9.1941.
Ausf J SdKfz 141/1: Na počátku roku 1942 jím byly vybaveny 3., 16., 29. a 60.
Infanterie Division (mot) a 5. SS Division.
Zbytek byl pouzit u doplňovacích jednotek v Rusku a severní Africe.
Ausf L: Pouzíván jako doplňovací u Panzer Regiment 1., 2., 3. SS Division a Division Grossdeutschland.
Ausf L (Tp): Používán v severní Africe.
Ausf M
Ausf N: Od 9.1942 do 5.1943 přiděleno 10 schwere Panzer Kompanie pro podporu Tiger I.
Tauchpanzer III: Cvičeny na počátku roku 1941 na ostrově Sylt pro operaci Seelöwe.
Pouzity při překročení Bugu 22.6.1941 u Panzer Regiment 18.
Poté pouzívány u 6. a 18. Panzer Division.
Zformovány 4 Tauchpanzer-Abteilung (A až D).
Panzerbefehlswagen III Ausf D1: V letech 1938 a 1939 ve štábu každého Panzer Abteilung,
Regiment a Brigade. 38 připraveno pro napadení Polska.
Stazeny na počátku roku 1941.
Panzerbefehlswagen III Ausf E
Panzerbefehlswagen III Ausf H
Panzerbefehlswagen III Ausf J, Panzerbefehlswagen mit 5cm KwK L/42:
Byly pouzívány u divizí SS Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich, Totenkopf a Wiking.
Používány také jako doplňovací.
Od počátku roku 1943 používány u jednotek Sturmpanzer a StuG.

Panzerbefehlswagen III Ausf K, Panzerbefehlswagen MIT 5cm KwK 39 L/60: 331 nasazeno v 7.1943.
Artillerie-Panzerbeobachtungswagen III: Na počárku roku 1943 nasazeny u baterií Hummel a Wespe.
Flammpanzer III Ausf M (F1) SdKfz 141/3:
V 7.1943 41 nasazeno u Kursku u 6., 11. a Grossdeutschland Panzer Division.
Bergepanzer III: Pouzíván u jednotek Sturmgeschütz a vyprostovacích rot Panzer Abteilung.
Pionierpanzerwagen auf Fahrgestell Panzerkampfawagen III
Munitionspanzer auf Fahrgestell Panzerkampfwagen III
Panzerkampfwagen III Ausf N als Schienen-Ketten Fahrzeug SK1


Specifikace


Pz III Ausf A

Obecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. A (Sd.Kfz. 141)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 15,4
Celková produkce 15 Délka (m) 5,69
Období produkce 6/1936-1937 Šířka (m) 2,81
Osádka 5 Výška (m) 2,33

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL108TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 182/316
Typ&obsah Dvanáctiválcový&10,8 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,63
Koňská síla (max.) 250@3000 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 16,2 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 32/n.d. Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 165/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 300 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 37mm Kwk L/45 Střelivo pro kanon 120
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 3 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 4425

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,685 745 m/s 30o 34 29 22 19 - -
APCR Pzgr.40 0,368 1020 m/s 30o 64 34 - - - -
HE Sprgr. 0,625 745 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@69 14,5@90 14,5@80 - 5@0
Nástavba 14,5@81 14,5@90 14,5@61 10@0-13 -
Věž 14,5@80 14,5@65 14,5@66-90 10@0-7 -
Štít kanonu 14,5@kruhový - - - -

Pz III Ausf B, CObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. B, C (Sd.Kfz. 141)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 15,9
Celková produkce 15+15 Délka (m) 6,00
Období produkce 6/1937-3/1938 Šířka (m) 2,87
Osádka 5 Výška (m) 2,45

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL108TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 182/316
Typ&obsah Dvanáctiválcový&10,8 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,65
Koňská síla (max.) 250@3000 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 15,7 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 35/n.d. Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 165/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 300 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 37mm Kwk L/45 Střelivo pro kanon 120
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 3 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 4425

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,685 745 m/s 30o 34 29 22 19 - -
APCR Pzgr.40 0,368 1020 m/s 30o 64 34 - - - -
HE Sprgr. 0,625 745 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@69 14,5@90 14,5@80 - 5@0
Nástavba 14,5@81 14,5@90 14,5@61 10@0-13 -
Věž 14,5@80 14,5@65 14,5@66-90 10@0-7 -
Štít kanonu 14,5@kruhový - - - -

Pz III Ausf DObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. D (Sd.Kfz. 141)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 19,8
Celková produkce 30 Délka (m) 6,00
Období produkce 1938-6/1938 Šířka (m) 2,87
Osádka 5 Výška (m) 2,45

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL108TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 182/316
Typ&obsah Dvanáctiválcový&10,8 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,65
Koňská síla (max.) 250@3000 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 12,6 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 35/n.d. Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 165/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 300 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 37mm Kwk L/45 Střelivo pro kanon 120
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 3 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 4425

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,685 745 m/s 30o 34 29 22 19 - -
APCR Pzgr.40 0,368 1020 m/s 30o 64 34 - - - -
HE Sprgr. 0,625 745 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@69 30@90 30@80 - 5@0
Nástavba 30@81 30@90 30@61 10@0-13 -
Věž 30@80 30@65 30@66-90 10@0-7 -
Štít kanonu 30@kruhový - - - -

Pz III Ausf EObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. E (Sd.Kfz. 141)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 19,5
Celková produkce 96 Délka (m) 5,38
Období produkce 6/1938-11/1939 Šířka (m) 2,91
Osádka 5 Výška (m) 2,43

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 194/337
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,95
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 15,4 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 10 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 165/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 37mm Kwk L/45 nebo 50mm KwK 38 L/42 Střelivo pro kanon 120
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 3 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3600

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,685 745 m/s 30o 34 29 22 19 - -
APCR Pzgr.40 0,368 1020 m/s 30o 64 34 - - - -
HE Sprgr. 0,625 745 m/s 30o - - - - - -
nebo
Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 685 m/s 30o 53 43 32 24 - -
APCBC Pzgr.39 2,060 685 m/s 30o 55 47 37 28 22 -
APCR Pzgr..40 0,925 1050 m/s 30o 94 55 - - - -
HE Sprgr. ? ? 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@69 30@90 30@80 - 5@0
Nástavba 30@81 30@90 30@61 10@0-13 -
Věž 30@80 30@65 30@66-90 10@0-7 -
Štít kanonu 30@kruhový - - - -

Pz III Ausf F, GObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. F, G (Sd.Kfz. 141)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 19,5
Celková produkce 435+600 Délka (m) 5,38
Období produkce 11/1939-3/1941 Šířka (m) 2,91
Osádka 5 Výška (m) 2,43

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 194/337
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,95
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,385.
Poměr výkonu k hmotnosti 15,4 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 10 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/18 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 165/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,30

Výzbroj
Hlavní výzbroj 37mm Kwk L/45 nebo 50mm KwK 38 L/42* Střelivo pro kanon 120 nebo 99
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 3 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3750
* Posledních 100 kusů verze F bylo vybaveno 50mm kanonem, prvních 50 kusů verze G 37mm kanonem.

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,685 745 m/s 30o 34 29 22 19 - -
APCR Pzgr.40 0,368 1020 m/s 30o 64 34 - - - -
HE Sprgr. 0,625 745 m/s 30o - - - - - -
nebo
Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 685 m/s 30o 53 43 32 24 - -
APCBC Pzgr.39 2,060 685 m/s 30o 55 47 37 28 22 -
APCR Pzgr..40 0,925 1050 m/s 30o 94 55 - - - -
HE Sprgr. ? ? 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@69 30@90 30@80 - 16@0
Nástavba 30@81 30@90 30@60 17@0-13 -
Věž 30@65 30@65 30@69-90 12@0-7 -
Štít kanonu 37@45-90 - - - -

Pz III Ausf HObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. H (Sd.Kfz. 141)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 21,6
Celková produkce 308 Délka (m) 5,52
Období produkce 10/1940-5/1941 Šířka (m) 2,95
Osádka 5 Výška (m) 2,50

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 194/337
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,99
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,385
Poměr výkonu k hmotnosti 13,9 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 10 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/18 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 165/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,59

Výzbroj
Hlavní výzbroj 50mm Kwk 38 L/42 Střelivo pro kanon 99
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3750

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 685 m/s 30o 53 43 32 24 - -
APCBC Pzgr.39 2,060 685 m/s 30o 55 47 37 28 22 -
APCR Pzgr..40 0,925 1050 m/s 30o 94 55 - - - -
HE Sprgr. ? ? 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30+30@67 30@90 30@82 - 16@0
Nástavba 30+30@81 30@90 30@60 17@0-13 -
Věž 30@77 30@65 30@77 10@0-5 -
Štít kanonu 37@45-90 - - - -

Pz III Ausf JObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. J (Sd.Kfz. 141/1)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 22,3
Celková produkce 2617 Délka (m) 5,56
Období produkce 3/1941-7/1942 Šířka (m) 2,95
Osádka 5 Výška (m) 2,50

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 221/376
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,99
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 13,5 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 10 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/19 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 145/85 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,20

Výzbroj
Hlavní výzbroj 50mm KwK 38 L/42 nebo 50mm KwK 39 L/60* Střelivo pro kanon 99
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3750
*Prvních 1550 kusů bylo vybaveno kanonem KwK 38, zatímco dalších 1067 vozidel vybavili výkonějším kanonem KwK 39.
Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 685 m/s 30o 53 43 32 24 - -
APCBC Pzgr.39 2,060 685 m/s 30o 55 47 37 28 22 -
APCR Pzgr..40 0,925 1050 m/s 30o 94 55 - - - -
HE Sprgr. ? ? 30o - - - - - -
nebo
Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 835 m/s 30o 67 57 44 34 26 -
APCBC Pzgr.39 2,060 835 m/s 30o 69 59 47 37 29 -
APCR Pzgr.40 0,925 1180 m/s 30o 130 72 38 - - -
APCR Pzgr.40/1 1,070 1130 m/s 30o 116 76 - - - -
HE Sprgr. 1,960 549 m/s - - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50@69 30@90 30@80 - 16@0
Nástavba 50@81 30@90 30@75 18@0-15 -
Věž 50@75 30@65 30@78 12@0-7 -
Štít kanonu 50@45-90 - - - -

Pz III Ausf LObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. L (Sd.Kfz. 141/1)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 21,3
Celková produkce 653 Délka (m) 6,41
Období produkce 6/1942-11/1942 Šířka (m) 2,95
Osádka 5 Výška (m) 2,50

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 206/337
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,94
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 14,0 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/19 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 155/95 Brodění (m) 0,80
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,00

Výzbroj
Hlavní výzbroj 50mm KwK 39 L/60 Střelivo pro kanon 92
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 4950

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 835 m/s 30o 67 57 44 34 26 -
APCBC Pzgr.39 2,060 835 m/s 30o 69 59 47 37 29 -
APCR Pzgr.40 0,925 1180 m/s 30o 130 72 38 - - -
APCR Pzgr.40/1 1,070 1130 m/s 30o 116 76 - - - -
HE Sprgr. 1,960 549 m/s - - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50@69 30@90 50@81 - 16@0
Nástavba 50+20@81 30@90 50@73 18@0-11 -
Věž 57@65 30@65 30@78 12@0-7 -
Štít kanonu 50+20@45-90 - - - -

Pz III Ausf M

Obecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. M (Sd.Kfz. 141/1)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 21,1
Celková produkce 250 Délka (m) 6,41
Období produkce 11/1942-4/1943 Šířka (m) 2,97
Osádka 5 Výška (m) 2,50

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 206/337
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,94
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,40
Poměr výkonu k hmotnosti 14,2 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,85
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/19 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 155/95 Brodění (m) 1,20
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,00

Výzbroj
Hlavní výzbroj 50mm KwK 39 L/60 Střelivo pro kanon 84
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -10o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 2800

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 2,060 835 m/s 30o 67 57 44 34 26 -
APCBC Pzgr.39 2,060 835 m/s 30o 69 59 47 37 29 -
APCR Pzgr.40 0,925 1180 m/s 30o 130 72 38 - - -
APCR Pzgr.40/1 1,070 1130 m/s 30o 116 76 - - - -
HE Sprgr. 1,960 549 m/s - - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50@69 30@90 50@81 - 16@0
Nástavba 50+20@81 30@90 50@73 18@0-11 -
Věž 57@75 30@65 30@78 12@0-7 -
Štít kanonu 50+20@45-90 - - - -

Pz III Ausf NObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen III Ausf. N (Sd.Kfz. 141/2)
Typ tanku Střední tank Hmotnost (t) 23,0
Celková produkce 700 Délka (m) 5,65
Období produkce 6/1942-8/1943 Šířka (m) 2,97
Osádka 5 Výška (m) 2,50

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL120TRM Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 206/337
Typ&obsah Dvanáctiválcový&11,9 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,94
Koňská síla (max.) 300@3000 Světlost (m) 0,39
Poměr výkonu k hmotnosti 13,0 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 5,80
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/19 Stěna (m) 0,60
Dojezd silnice/terén (km) 155/95 Brodění (m) 1,20
Zásoba PHM (litry) 320 Příkop (m) 2,00

Výzbroj
Hlavní výzbroj 75mm KwK 37 L/24 Střelivo pro kanon 64
Věž (pohon&otočení) Manuální&360o Elevance -8o až +20o
Rychlost otočení věže n.d. Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet 3450
________________________________________
Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
APC Pzgr. Rot 6,800 385 m/s 30o 41 38 35 32 30 -
HEAT Gran.38 HI 4,500 452 m/s 30o 45 45 45 45 45 45
HEAT Gran.38 HI/A 4,400 450 m/s 30o 70 70 70 70 70 70
HEAT Gran.38 HI/B 4,570 450 m/s 30o 75 75 75 75 75 75
HEAT Gran.38 HI/C 4,800 450 m/s 30o 100 100 100 100 100 100
HE Sprgr. 5,700 420 m/s 30o - - - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 50@69 30@90 50@81 - 16@0
Nástavba 50+20@81 30@90 50@73 18@0-11 -
Věž 57@75 30@65 30@78 12@0-7 -
Štít kanonu 50@45-90 - - - -

Panzers - Panzerkampfwagen III Sd. Kfz. 141 - 1. část

2. května 2010 v 20:21 | maverick |  Výzbroj - panzers


Panzerkampfwagen III
Sd. Kfz. 141 - Ausf. A-H (1937-1941)
Sd. Kfz. 141/1 - Ausf. J-M (1941-1943)
Sd. Kfz. 141/2 - Ausf. N (1942-1943
3

1
21

V roce 1935 byl zadán vývoj 15 tunového pásového vozidla dle specifikací Waffenamtu firmám MAN (Nürnberg), Daimler-Benz AG (Berlín-Marienfelde), Rheinmetall-Borsig (Berlín) a Krupp AG (Essen). Zadání bylo drženo v tajnosti, nové vozidlo bylo známo jako Zugführerwagen (ZW) - vozidlo velitele čety. Vozidlo bylo nazýváno Versuchkraftfahrzeug 619, Mittlerer Traktor a 3.7cm Geschütz-Panzerwagen.
Vývoj Panzerkampfwagen III začal konfliktem mezi Waffenamtem a Inspektorem pro mechanizované jednotky kvůli hlavní výzbroji. Waffenamt vybral a schválil kanón 37 mm, kdežto inspektor rozhodl o kanónu 50 mm. Nakonec byl vybrán jako hlavní výzbroj vozidla kanón 37 mm. Rozhodnutí bylo na základě faktu, že pěchota již byla vybavena standardním protitankovým kanónem 37 mm Pak 35/36 L/45 a byl by vyráběn jen jeden druh munice. Věž a střílna ve věži byly však připraveny i pro montáž těžšího kanónu. Pancéřová ochrana měla být silnější vepředu než v zadní části, vozidlo mělo být používána v čele útočících formací. Nejvyšší rychlost byla specifikována na 40 km/h. Vozidlo vezlo posádku 5 mužů - velitel, střelec a nabíječ ve věži a řidič a radista v čelní části nástavby. Komunikace mezi členy posádky byla zajištěna interkomem. Panzer III byl prvním německým tankem vybavený tímto druhem komunikace. Později tak byly pro větší efektivitu v boji vybaveny všechny tanky.
PzKpfw III byl složen ze čtyř částí - podvozek, věž, čelní část nástavby s otvorem pro věž a zadní s krytem motoru. Každá sekce byla svařovaná a dohromady byly sešroubovány. Spodní část byla rozdělena na dvě hlavní části, v čelní byla převodovka a řízení, vzadu bojová část a motor. Tyto základní části zůstaly stejné u všech verzí Panzerkampfwagen III.
Po modifikacích byla první série Panzerkampfwagen III Ausf A (1-Serie) vyrobena v květnu 1937, u firmy Daimler-Benz jich bylo do konce roku 1937 vyrobeno 10 (podvozek č. 60101 - 60110). Některé prameny uvádějí, že vyrobených strojů bylo 15. Jen 8 Ausf A bylo vyzbrojeno (a přiřazeno 1., 2. a 3. Panzer Division, kde se zúčastnily anšlusu, převzetí Sudet a polského tažení) a neozbrojené Ausf A byly použity pro další testy.
V roce 1937 byla vyrobena série Ausf B (2-Serie) u firmy Daimler-Benz v počtu 15 strojů (podvozek č. 60201 - 60215). Většina Ausf B sloužila během polského tažení. V říjnu 1940 bylo pět Ausf B modifikováno a užito jako prototypy Sturmgeschütz III.
V červnu 1937 byla vyrobena další verze Ausf C (3a-Serie) u Daimler-Benz a její výroba skončila v lednu 1938, bylo vyrobeno 15 tanků (podvozek č. 60301 - 60315). Většina Ausf C sloužila během polského tažení.
V lednu 1938 byla vyrobena další varianta Ausf D (3b-Serie) u firmy Daimler-Benz a do konce roku 1939 bylo vyrobeno celkem 55 tanků (podvozek č. 60221 - 60225 a 60316 - 60340). Jen 30 Ausf D vyrobených ve dvou skupinách po 15 bylo vyzbrojeno a dalších 25 nevyzbrojených Ausf D bylo použito pro další testy. Ausf D sloužilo v polském tažení a v Norsku.
V prosinci 1938 byla zadána výroba Ausf E (4-Serie) a 96 jich bylo vyrobeno u firem Daimler-Benz, Henschel a MAN do října 1939 (podvozek č. 60401 - 60496). To byla první verze PzKpfw III vyráběná ve větších počtech. Základní tvar zůstal nezměněn, ale tank měl nový samonosný podvozek vyvinutý Ferdinandem Porschem pro automobilový průmysl ve 30. letech. Byl složen ze šesti pohonných a tří nosných kol. Ausf E byl vyzbrojen kanónem 37 mm KwK 35/36 L/46.5 a třemi kulomety 7,92 mm MG 34 (dva ve věži a jeden v nástavbě). Pancéřování mělo sílu od 12 do 30 mm. Během výroby byly po stranách nástavby instalovány nouzové průlezy a průzor pro radistu. Průzor řidiče byl opatřen uzavíratelnými kryty. Také na věži byl instalováno dvoudílné okénko. Verze Ausf E byla vybavena motorem 300 hp Maybach HL120TR s novou převodovkou Maybach Variorex 10. Tank byl těžší než předchozí modely, vážil 19,5 tuny. Od srpna 1940 do roku 1942 byly všechny tanky Ausf E přezbrojeny kanónem 50 mm KwK 38 L/42 montovaným do vnějšího štítu spolu s kulometem. Ve stejnou dobu bylo zdokonaleno pancéřováním přidáním desek 30 mm dopředu a dozadu na nástavbu. Během služby byly také tanky Ausf E předělávány na standardní Ausf F.
2
3

2

Panzer III z obrněné skupiny Guderian(pismeno G) ,ktera patřila ke skupině armád Střed na východní frontě

V září 1939 vznikla další nová varianta - Ausf F (5-Serie). Do července 1940 jich bylo vyrobeno 435 u firem Daimler-Benz, Henschel, MAN, Alkett a FAMO (podvozky č. 61001 - 61650). Byla to nepatrně zdokonalená verze Ausf E bez významnějších změn. Tank byl vybaven zdokonaleným motorem Maybach HL120TRM a modifikovaným čelem nástavby. Prvních 335 Ausf F bylo vyzbrojeno kanónem 37 mm KwK 35/36 L/46.5 a třemi kulomety 7,92 mm MG 34 (dva ve věži a jeden v nástavbě). Posledních 100 tanků bylo vyzbrojeno kanónem 50 mm KwK 38 L/42 montovaným do vnějšího štítu s kulometem. Vozidla Ausf F byla vybavena pěti generátory kouře montovanými na věž. Některá vozidla měla v zadní části věže skladovací box. Od srpna 1940 do roku 1942 byly všechny 37 mm Ausf F stejně jako Ausf E přezbrojeny na kanón 50 mm KwK 38 L/42. Měly také zdokonalenou pancéřovou ochranu jako tanky Ausf E. Jen 40 Ausf F s kanónem 50 mm KwK 38 L/42 se zúčastnilo tažení ve Francii. První vyráběná útočná děla Sturmgeschütz III byla na podvozcích a s použitím dílů Panzerkampfwagen III Ausf F. V letech 1942-43 bylo několik tanků Ausf F přezbrojeno kanónem 50 mm KwK 39 L/60. Přezbrojené Ausf F se zdokonaleným pancéřováním sloužily ještě na konci června 1944 (např. 116. Panzer Division n Normandii).
Zajímavostí je fakt, že ukořistěný PzKpfw III Ausf F byl studován v Anglii v roce 1942 a poté odeslán do United States Army Ordnance Department, kde bylo rozhodnuto použít německý podvozek v amerických tancích (např. M 18, M 24 Chaffee, M 26 Pershing atd.). V letech 1940-41 bylo rozhodnuto standardizovat výrobu Panzer III a Panzer IV. Bylo vyrobeno několik prototypů s novým podvozkem FAMO - PzKpfw III Ausf G/H mit Schachtellaufwerk. V roce 1940 byly tyto prototypy testovány. Další vývoj byl zastaven na přelomu let 1943-44, prototypy byly vybaveny radlicemi a poslány čistit ulice bombardovaných měst. Tento podvozek byl později adaptován pro tanky Tiger a Panther.
Od dubna 1940 do února 1941 bylo vyrobeno 600 nových tanků Ausf G (6-serie) u firem Daimler-Benz, Henschel, MAN, Alkett, Wegmann, MNH a FAMO (podvozky číslo 65001 - 65950). Ausf G byla mírně zlepšená verze tanků Ausf E a Ausf F. Asi 50 Ausf G bylo vyzbrojeno kanónem 37 mm KwK 35/36 L/46.5 montovaným na vnitřní štít, kdežto zbytek tanků kanónem 50 mm KwK 38 L/42 montovaným na vnější štít. Oba typy měly dva kulomety MG 34, jeden ve věži a jeden v nástavbě. Pancéřování mělo sílu 12 mm až 30 mm, hlavní části byly chráněny pancéřováním 21 mm až 30 mm. Měl instalován také nový průhled pro řidiče (Fahrersehklappe 30). Věž byla modifikována a na vršku měla namontován větrák. Vozidla vyrobená uprostřed série měla nový typ velitelské kupole, který byl používán v PzKpfw IV Ausf E, F a G a stala se standardem u všech pozdějších modelů PzKpfw III. Vozidla vyrobená později měla pásy o šířce 400 mm místo standardních pásů 360 mm. Ausf G byla první s namontovanou "Rommelkiste" - skladovací bednu namontovanou na věži (Gepack Kasten), která se stala standardem u všech PzKpfw III. Od srpna 1940 do roku 1942, všechny 37 mm Ausf G byly stejně jako Ausf E a F byly přezbrojeny na kanón 50 mm KwK 38 L/42. Vozidla odeslaná do severní Afriky měla vzduchový filtr a byla nazvána Ausf G(Tp), Tp znamenalo zkratku pro Tropisch / Trop / Tropen. Malý počet Ausf G byl ve službě ještě na konci září 1944.

Panzer III Ausf G na východní frontě ze 68.panzer division

V říjnu 1940 byla zadána výroba Ausf H (7-serie). Tank byl vyráběn u firem MAN, Alkett, Henschel, Wegmann, MNH a MIAG a do dubna 1941 bylo vyrobeno 308 strojů (podvozek číslo 66001 - 66650). Ausf H měl nově designovanou věž pro namontování kanónu 50 mm se zadním pancéřováním 30 mm. Pancéřování mělo sílu 10 mm až 30 mm, ale čelo a záď nástavby mělo přidané 30 mm desky pro zdokonalení ochrany. Zdokonalení pancéřové ochrany Ausf H neutralizovalo protitankové kanóny protivníka, např. britské 2 pdr, sovětské 45 mm a americké 37 mm. Byla použita také nová šestirychlostní převodovka Maybach SSG 77 místo předchozí Variorex. Navíc byl zesílen podvozek a hmotnost vozidla vzrostla na 21,8 tun kvůli zdokonalenému pancéřování. Původně byl Ausf H vyzbrojen kanónem 50 mm KwK 38 L/42 a dvěma kulomety MG 34, ale v letech 1942-43 byly všechny přezbrojeny na kanón 50 mm KwK 39 L/60.
Ausf E, F, G a H byly nazvány Panzerkampfwagen III Ausf E, F, G a H / Sd.Kfz.141.
V březnu 1941 byl vyroben poslední Sd.Kfz.141 a první Sd.Kfz.141/1 Panzerkampfwagen III Ausf J (8-serie). Byl vyráběn u firem Daimler-Benz, MAN, Alkett, Henschel, Wegmann, MNH a MIAG do července 1942 v počtu 2.616 kusů (podvozek číslo 68001 - 69100 a 72001 - 74100). Ausf J měl zdokonalenou pancéřovou ochranu o síle 10 mm až 50 mm. Měl nový průzor řidiče (Fahrersehklappe 50) a střílnu (Kugelblende 50) pro kulomet 7,92 mm MG 34 v nástavbě. Byl instalován nový typ předního průlezu a vzduchovodů na čele nástavby. Od dubna 1942 bylo přidáno 20 mm pancéřování na štít kanónu a čelo nástavby. 1.549 vozidel bylo vyrobeno od března 1941 do července 1942 a vyzbrojeno kanónem 50 mm KwK 38 L/42 a dvěma kulomety MG 34. Tato vozidla byla pojmenována PzKpfw III Ausf J / Sd.Kfz.141. 1.067 vozidel bylo vyrobeno od prosince 1941 do července 1942, vyzbrojená kanónem 50 mm KwK 39 L/60 a dvěma kulomety MG 34. Tato vozidla byla pojmenována PzKpfw III Ausf J / Sd.Kfz.141/1. Jediným rozdílem mezi oběma modely byl ve výzbroji a v počtu vezené munice - 84 nábojů proti předchozím 99. Během působení v severní Africe ho Britové pojmenovali 50 mm L/60 Ausf J - "Mark III Special". Kanón 50 mm L/60 byl zdokonalením původního 37 mm, který se ukázal neadekvátním proti americkým M4 Sherman a sovětským T-34/76. Byl také podniknut neúspěšný pokus vybavit Ausf J věží PzKpfw IV Ausf G.
Od srpna do listopadu 1942 bylo 81 Ausf J vyrobeno jako velitelské tanky - Panzerbefehlswagen III mit 5cm KwK L/42 / Sd.Kfz.141. Od března do září 1943 bylo dalších 104 Ausf J na tuto verzi přestavěno. Toto vozidlo mělo základ v Ausf J, ale bez kulometu v nástavbě a neslo méně munice (75 nábojů). Mělo navíc rádiovybavení a periskop.
V červnu 1942 byl zadán do výroby tank Ausf L. 653 jich bylo vyrobeno u firem Daimler-Benz, MAN, Alkett, Henschel, Wegmann, MNH a MIAG do prosince 1942 (podvozek číslo 74101 - 75500). Ausf L byl vyzbrojen kanónem 50 mm KwK 39 L/60 a dvěma kulomety 7,92 mm MG 34. Zvenku byl identický s pozdějšími modely Ausf J. Hlavním rzdílem byla nová torzní tyč kanónu, která nahradila původní vratný mechanismus. Pancéřová ochrana čela věže byla zesílena z 30 mm na 57 mm a bylo instalováno přídavně pancéřování 20 mm na čelo nástavby a v některých případech na štít kanónu. U vozidla byl modifikován zadní kryt (vývod vzduchu a průlez) a u prvních vozidel série scházely průlezy v nástavbě, průzor ve štítu kanónu a na bocích věže. Ausf L byl také vybaven novým speciálním systémem umožňujícím přenášet chladící kapalinu z jednoho vozidla do druhého. Jeden Ausf L byl vybaven experimentálním kanónem 75/55 mm se zužujícím se vrtáním KwK 0725 a byl nazván PzKpfw III Ausf L mit Waffe 0725. Vozidla odeslaná do severní Afriky měla přídavný vzduchový filtr a modifikovaný olejový filtr a byla nazvána Ausf L(Tp). Ausf L byl prvním tankem s protiletadlovým kulometem (Fliegerbeschüssgerät 41/42) montovaným do velitelské kupole. Ten se stal standardem u všech nových PzKpfw III a během služby do všech starších modelů. Některé byly vybaveny přídavným pancéřováním věže a nástavby 5 mm (Schürzen).
Od října 1942 do února 1943 bylo vyrobeno 250 nových Ausf M (10-serie) u firem Wegmann, MIAG, MAN a MNH (podvozek číslo 76101 - 77800). Ausf M byl pozdějším modelem Ausf L s novým brodicím zažízením umožňujícím brodění do hloubky 1,3 m, na rozdíl od předchozích 0,8 - 0,9 m. Všechny přívoda a vývody vzduchu stejně jako otvory a klouby byly vyvedeny vysoko nad záď. Nový systém byl používán jako podvodní tank Tauchpanzer III. Pět generátorů dýmu na zádi nástavby bylo nahrazeno třemi vrhači dýmovnic 90 mm NbK na obou stranách věže. Ausf M byl stejně jako Ausf L vyzbrojen kanónem 50 mm KwK 39 L/60 a dvěma kulomety 7,92 mm MG 34. Vozidla vyrobená v roce 1943 byla vybavená přídavným pancéřováním věže a nástavby 5 mm (Schürzen). Velký počet Ausf M byl přestavěn na Sturmgeschütz III nebo Ausf N. Od února do dubna 1943 bylo 100 Ausf M vyrobených u MIAG Braunsweig (podvozek číslo 77609 - 77708) přestavěno u firmy Wegmann Kassel na Flammpanzer - plamenometný tank. Nová vozidla byla nazvána PzKpfw III (Fl) / Sd.Kfz 141/3. Byla také známa jako Flammpanzer III nebo Panzerflammwagen III. Byl to tank Ausf M s přídavným pancéřováním 30 mm až 50 mm přivařeným k čelu nástavby, protože Flammpanzer III se musel přiblížit k nepříteli na menší vzdálenost a byl více vystaven palbě. Vezl tři muže posádky - velitel/plamenometník, radista/střelec a řidič. Kanón a zásobník munice byly nahrazeny plamenometem a nádrží s kapalinou. Vozidlo mělo plamenomet 14 mm Flammenwerfer a dva kulomety 7,92 mm MG 34. Plamenomet byl montován na místo původního kanónu 50 mm a 1,5 m hlaveň byla podobná standardní výzbroji. Každé vozidlo vezlo 1.020 l kapaliny (Flammol) ve dvou nádržích uvnitř vozidla. Kapalina byla pumpována do hlavně pumpou Koebe dvěma motory DKW a ovládána elektricky (Smitskerzen). Bylo možno vystřelit 125 sekundových nebo 80 - 81 dvou- až třívteřinových dávek. Maximální dosah plamenometu byl 60 m. Dosah také záležel na počasí.Panzer III Ausf L s přídavným pancéřováním

Flammpanzer III byl navržen pro pouliční boje ve městech jako např. Stalingrad, ale nikdy nebyl takto využíván. Flammpanzer III byl ve výzbroji plamenometných čet (Panzer-Flamm-Zug) u Panzer Regiment (Panzer Abteilung), každá měla sedm vozidel. Zpráva z 5. května 1941 uváděla následující rozmístění těchto vozidel: 28 u Panzer Division Grossdeutschland, 15 u 6. Panzer Division, 14 u 1. Panzer Division, 14 u 24. Panzer Division, 14 u 26. Panzer Division a 7 u 16. Panzer Division spolu s jedním vozidlem v Schule Wunsdorf. Zpráva z prosince 1943 uvádí, že Flammpanzer III sloužily u těchto Panzer Division: 1., 6., 11., 14., 24. a Grossdeutschland v Rusku a 16. a 26. v Itálii. V červenci 1943 bylo 41 plamenometných tanků připraveno na bitvu u Kurska u 6., 10. a Grossdeutschland Panzer Division. Flammpanzer III se ukázalo být neúspěšným typem a vozidla (35) byla vrácena k přestavbě zpět na bojové tanky nebo Sturmgeschütz III. V listopadu 1944 sloužilo již jen 10 vozidel u Panzer-Flamm-Kompanie 351, která sloužila do konce dubna 1945 u Heeres Gruppe Süd. Dnes je možno vidět Panzerkampfwagen III (Fl) (podvozek číslo 77651) ukořistěný v Itálii v Koblenzi v Německo, kam byl převezen z Aberdeen Proving Grounds v U.S.A.
V červnu 1942 byl zadán do výroby poslední model PzKpfw III. Ausf N byl vyráběn do srpna 1943 u firem Henschel, Wegmann, MNH, MIAG a MAN (podvozek číslo 73851 - 77800). Tanky Ausf N byly vyráběny na podvozcích Ausf J (3), L (447) a M (213), celkový počet byl 663 kusů. 37 dalších Ausf N bylo vyrobeno přestavbou starších PzKpfw III. PzKpfw III Ausf N byl znám také jako Sturmpanzer III. Ausf N byl stejný jako Ausf J, L a M, hlavním rozdílem byla výzbroj. Byl vyzbrojen krátkým kanónem 75 mm KwK 37 L/24, původně používaným u tanků PzKpfw IV Ausf A až F1, které byly přezbrojeny delším kanónem 75 mm. Další výzbroj se skládala ze dvou kulometů MG 34. Tank mohl vézt 56 (podvozek Ausf L) nebo 64 (Ausf M) nábojů. Ausf N neměl přídavné pancéřování jako předchozí modely, protože jeho hmotnost zvyšoval již kanón. Později vyrobená vozidla měla nový typ velitelské kupole s dvoudílným poklopem na rozdíl od předchozího jednodílného. Několik vozidel měko také kupoli používanou u tanku PzKpfw IV Ausf G. Vozidla vyráběná od března 1943 nesla přídavné 5 mm pancéřování věže a nástavby (Schurzen). Navíc byl na vozidla vyráběná od roku aplikován Zimmerit - antimagnetická pasta. PzKpfw III Ausf N byly používány jako podpůrné tanky. Byly přiděleny k Tiger Battalion (sPzAbt/sSSPzAbt) k ochraně před nepřátelskou pěchotou nebo k Panzer-Grenadier Division. Některé prameny uvádějí, že existovala i verze Ausf O, ale to není prokázáno.
1
3

Panzers - Panzerkampfwagen II Sd. Kfz. 121

2. května 2010 v 20:12 | maverick |  Výzbroj - panzers

Panzerkampfwagen II
Sd. Kfz. 121

3

Panzerkampfwagen II zde Ausf.BPanzerkampfwagen II Ausf. B
1

PzKpfw II Ausf. C, všimněte si nového zalomení čelní desky trupu


PzKpfw II Ausf. C


PzKpfw II Ausf. D nebo E


PzKpfw II Ausf. F, všimněte si falešného pravého průzoru a kruhové velitelské věžičky

První verze Panzer II (Ausf a1/a2/a3/b) byly předsériové stroje, které byly zavedeny do služby pro testovací účely, ale zůstaly ve službě do roku 1941. Modely Ausf a1/a2/a3 byly vybaveny motorem Maybach HL 57 TR, kdežto Ausf b motorem HL 62 TR. Od roku 1935 do března 1937 bylo vyrobeno více než 110 PzKpfw II Ausf a1/a2/a3/b u firem MAN a Daimler-Benz. Jejich podvozek byl vyvíjen z podvozku Panzer I a skládal se ze tří spojených párů pohonných kol. První verze Panzer II (Ausf a1/a2/a3/b) si byly podobné a odlišovaly se jen modifikacemi motoru, chlazení, odsávání a zavěšení.
V březnu 1937 byla nová varianta Ausf c vybavena novým podvozkem, složeným z pěti nezávislých kol, který se stal standardním pro následující modely Panzer II. Bylo vyrobeno asi 2.000 PzKpfw II Ausf c a používány jako výcvikové a bojové tanky. PzKpfw II Ausf A/B/C byl modifikovanou a zdokonalenou verzí Ausf c a stal se hlavní výrobní verzí. Mezi těmito třemi modely byly jen malé odlišnosti. Modely Ausf c, A, B a C byly vyráběny u firem MAN, Daimler-Benz, Henschel, Wegmann, Alkett, MIAG a Famo.


VK 901 neboli PzKpfw II Ausf. G


VK 1601 neboli PzKpfw II Ausf. J


VK 1601 neboli PzKpfw II Ausf. J

3


Panzer II přepravuje posádka a vojáci přes řeku,zřejmě Francie 1940

V květnu 1938, byly vyrobeny první PzKpfw II Ausf D/E (Schnellkampfwagen) firmou MAN jako ůehké tanky pro jezdecké jednotky. Byly vybaveny neúspěšným podvozkem Famo/Christie. Tanky Ausf D/E sloužily jen u 2. a 3. Leichte Division během polského tažení v roce 1939. Hlavním záměrem bylo použít Ausf D/E jako rychlý průzkumný tank pro jezdecké jednotky. Jediným dílem, který zůstal stejný jako u předchozích typů byla věž, zbytek byl nový. V roce 1940 bylo pro špatné vlastnosti v terénu staženo mnoho Ausf D/E ze služby a přestavěno na Flammpanzer II a Marder II (Sd.Kfz.132) V březnu 1941 byla vyrobena zdokonalená verze Ausf C, lehký průzkumný tank Ausf F, u firmy Famo.
Panzerkampfwagen II byl vyráběn u různých firem. Modely Ausf a1 a b byly vyráběny firmami MAN a Daimler-Benz, Ausf c a C firmami MAN, Daimler-Benz, Henschel, Wegmann, Alkett, MIAG a FAMO, Ausf D/E u MAN, Ausf F u FAMO. Všechny Panzerkampfwagen II byly vyzbrojeny kanónem 20 mm KwK 30 L/55 nebo 20 mm KwK 38 L/55 (oba byly vyvinuty z kanónu 20 mm Flak 30/38). Panzerkampfwagen II odeslané do severní Afriky byly modifikací s tropickým ventilačním a filtračním systémem - Tropisch. Několik standardních Ausf A/B/C byly vybaveno vrhači dýmovnic a sloužily spolu s Flammpanzer II v Rusku v letech 1941/42. PzKpfw II byly převáženy těžkým nákladním tahačem Faun L900 D567 (6x4) a nízkým trailerem (Sd.Anh.115). Podvozek PzKpfw II byl též použit pro nákladní automobily a polopásové automobily - Maultier (Mule).


Pokračováním vývoje byly vyrobeny další verze Ausf J (VK 1601) a Ausf H (VK 903). V roce 1943 bylo používáno sedm VK 1601 (Ausf J) u 12. Panzer Division v bojích na východní frontě, kde byly v roce 1944 přestavěny na opravárenská vozidla - Bergepanzer II Ausf J. Později v letech 1944-45 tato vozidla sloužila u Panzer Werkstatt Kompanie 116. Panzer Division. Všechny tyto projekty nakonec vedly k vývoji VK 1303 - Panzerspahwagen II Ausf L Luchs. V roce 1942 postavila Škoda prototyp T-15 (Panzerspahwagen II Ausf Skoda) v soutěži s VK 1303, ale tento projekt byl odmítnut. Zde byl postaven také VK 1602 Leopard (na základě VK 1601 - Ausf J), který byl eventuelní náhradou vozidla Luchs. Leopard byl průzkumný tank určený pro operace v těžkých bojích, ale nakonec byl tento projekt odmítnut.
Krupp také pracoval na využití tanku Panzer II jako základu pro samohybnou houfnici (Waffentrager) 10 5mm leFH. Na počátku roku 1943 postavil Rheinmetall-Borsig podvozek PzKpfw II s ukořistěným sovětským moždířem 120 mm model 1938, pro test napevno montované výzbroje. Bylo vyrobeno několik prototypů a některé z nich byly testovány ve službě nebo přestavěny na opravárenská vozidla. Velký počet vyrobených tanků Panzer II byl přezbrojen během služby. Například ukořistěným francouzským kanónem 37 mm Sa38.


Panzerkampfwagen II Ausf. L - Luchs


Pionier Panzerwagen II


Schwimmpanzer II na hladině jezera během testů


plamenometný Flammpanzer II - Flammingo


odminovávací úprava tanku PzKpfw II Ausf. C

Použití:

Byl používán ve Španělsku v občanské válce a byl zastaralý, ale Generální štáb ho nechal ve výrobě do roku 1942. Asi 1.000 se jich zúčastnilo při invazi do Polska a 955 v roce 1940 přepadení Francie. 1.7.1941 jich bylo nasazeno 1.067 a 1.4.1942 jich bylo staženo 860.
Ausf A, B, C: Zúčastnil se ještě bojů v Rusku, některé s francouzským kanónem 37 mm SA 38. 
Ausf D, E: Bojovaly v Polsku, Francii a Belgii. Staženy ze služby v roce 1940.
Ausf F: Používán v severní Africe a Rusku.
Ausf J: 7 nasazeno u 12. Panzer Division v roce 1943 v Rusku.
Ausf L: Bojoval v Rusku a Francii. Standardní vybavení průzkumných jednotek.
Panzerbefehlswagen II: 96 se zúčastnilo invaze do Polska.
PzKpfw II Flammpanzer Ausf A a B, SdKfz 122: Nasazen u Panzer Abteilung v 6.1941 jako podpůrné vozidlo.
150 mm sIG33 auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II (Sf): 12 nasazeno.
Wespe, SdKfz 124
Marder II, SdKfz 131: 531 nasazeno v letech 1942 a 1943.
Marder I, SdKfz 132
Schwimmpanzer II: Byl určen pro operaci Seelöwe, invazi do Anglie. V 9. a 10.1940 se zúčastnily výcviku u Panzer Battalion A, 2. Panzer Regiment v Putlosu. Používán u 18. Panzer Regiment ve středním Rusku v roce 1941.
Brükenleger: 4 ve službě u ženistů 7. Panzer Division v Belgii a Francii.
Pionier-Kampfwagen IISpecifikace


Pz II Ausf a1 - a3


Obecné údaje
Vojenské označení     Panzerkampfwagen II Ausf. a1-a3 (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 7,60
Celková produkce 10+15+75 Délka (m) 4,38
Období produkce 1935-1937 Šířka (m) 2,14
Osádka 3 Výška (m) 1,94

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 57 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 81/106
Typ&obsah Šestiválec&5,7 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,50
Výkon motoru (hp@otáčky) 130@2600 Světlost (m) 0,34
Poměr výkonu k hmotnosti 17,1/tunu Poloměr otáčky (m) n.d.
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,42
Dojezd silnice/terén (km) 210/160 Brodění (m) 0,92
Zásoba PHM (litry) 170 Příkop (m) 1,80

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 1425

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@kruhový 14,5@90 14,5@84 14,5@17-27 5@0
Nástavba 14,5@81 14,5@90 14,5@81 10@0-9 -
Věž 14,5@kruhový 14,5@68 14,5@68 10@0-4 -
Štít kanonu 20@kruhový - - - -

Pz II Ausf. bObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen II Ausf. b (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 7,90
Celková produkce 100 Délka (m) 4,75
Období produkce 1936-1937 Šířka (m) 2,14
Osádka 3 Výška (m) 1,95

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 62 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 89/136
Typ&obsah Šestiválec&6,2 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,56
Výkon motoru (hp@otáčky) 140@2600 Světlost (m) 0,34
Poměr výkonu k hmotnosti 17,7/tunu Poloměr otáčky (m) n.d.
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,63
Dojezd silnice/terén (km) 190/125 Brodění (m) 0,89
Zásoba PHM (litry) 170 Příkop (m) 1,80

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 1425

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@kruhový 14,5@90 14,5@84 14,5@17-27 5@0
Nástavba 14,5@81 14,5@90 14,5@81 10@0-9 -
Věž 14,5@kruhový 14,5@68 14,5@68 10@0-4 -
Štít kanonu 20@kruhový - - - -

Pz II Ausf. cObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen II Ausf. c (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 8,90
Celková produkce 113 Délka (m) 4,81
Období produkce 1937 Šířka (m) 2,22
Osádka 3 Výška (m) 1,99

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 62 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 89/136
Typ&obsah Šestiválec&6,2 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,56
Výkon motoru (hp@otáčky) 140@2600 Světlost (m) 0,34
Poměr výkonu k hmotnosti 17,5/tunu Poloměr otáčky (m) n.d.
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,63
Dojezd silnice/terén (km) 190/125 Brodění (m) 0,92
Zásoba PHM (litry) 170 Příkop (m) 1,80

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 1425

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@kruhový 14,5@90 14,5@84 14,5@17-27 5@0
Nástavba 14,5@81 14,5@90 14,5@81 10@0-9 -
Věž 14,5@kruhový 14,5@68 14,5@68 10@0-4 -
Štít kanonu 20@kruhový - - - -

Pz II Ausf A, B, CObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen II Ausf. A, B, C (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 8,90
Celková produkce 1000 Délka (m) 4,81
Období produkce 1937-3/1940 Šířka (m) 2,28
Osádka 3 Výška (m) 2,02

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 62 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 89/136
Typ&obsah Šestiválec&6,2 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,76
Výkon motoru (hp@otáčky) 140@2600 Světlost (m) 0,34
Poměr výkonu k hmotnosti 15,7/tunu Poloměr otáčky (m) n.d.
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,63
Dojezd silnice/terén (km) 190/125 Brodění (m) 0,92
Zásoba PHM (litry) 170 Příkop (m) 1,80

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 2100

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 14,5@kruhový+20mm(C) 14,5@90 14,5@84 14,5@17-27 5@0
Nástavba 14,5@81 14,5@90 14,5@81 10@0-9 -
Věž 14,5@kruhový 14,5@68 14,5@68 10@0-4 -
Štít kanonu 30@kruhový - - - -

Pz II Ausf. D, EObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen II Ausf. D, E (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 10,00
Celková produkce 250 Délka (m) 4,64
Období produkce 1938-1939 Šířka (m) 2,30
Osádka 3 Výška (m) 2,02

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 62 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 85/131
Typ&obsah Šestiválec&6,2 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,80
Výkon motoru (hp@otáčky) 140@2600 Světlost (m) 0,34
Poměr výkonu k hmotnosti 14,0/tunu Poloměr otáčky (m) n.d.
Převodovka 7 vpřed, 3 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 55/n.d. Stěna (m) 0,42
Dojezd silnice/terén (km) 200/130 Brodění (m) 0,85
Zásoba PHM (litry) 170 Příkop (m) 1,75

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 2100

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@kruhový 14,5@90 14,5@84 14,5@17-27 5@0
Nástavba 30@81 14,5@90 14,5@81 10@0-9 -
Věž 30@kruhový 14,5@68 14,5@68 10@0-4 -
Štít kanonu 30@kruhový - - - -

Pz II Ausf. FObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen II Ausf. F (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 9,50
Celková produkce 524 Délka (m) 4,81
Období produkce 3/1940-1942 Šířka (m) 2,28
Osádka 3 Výška (m) 2,02

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 62 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) 89/136
Typ&obsah Šestiválec&6,2 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,56
Výkon motoru (hp@otáčky) 140@2600 Světlost (m) 0,34
Poměr výkonu k hmotnosti 14,7/tunu Poloměr otáčky (m) 4,80
Převodovka 7 vpřed, 3 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,63
Dojezd silnice/terén (km) 190/125 Brodění (m) 0,92
Zásoba PHM (litry) 170 Příkop (m) 1,80

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 2100

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 35@77 14,5@90 14,5@83 14,5@0 5@0
Nástavba 30@80 14,5@90 14,5@81 10@0-8 -
Věž 30@kruhový 14,5@69 14,5@69 10@0-13 -
Štít kanonu 30@kruhový - - - -

Pz II Ausf. JObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen II Ausf. J (Sd.Kfz. 121)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 18,00
Celková produkce 22 Délka (m) 4,24
Období produkce 4/1942-12/1942 Šířka (m) 2,38
Osádka 3 Výška (m) 2,05

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 66 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100 km) n.d.
Typ&obsah Šestiválec&6,75 l Měrný tlak n.d.
Výkon motoru (hp@otáčky) 200@3200 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 11,1/tunu Poloměr otáčky (m) n.d.
Převodovka 6 vpřed, 1 vzad Stoupání n.d.
Rychlost silnice/terén (km) 31/n.d. Stěna (m) n.d.
Dojezd silnice/terén (km) n.d. Brodění (m) n.d.
Zásoba PHM (litry) n.d. Příkop (m) n.d.

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 20mm KwK 30 L/55 Střelivo pro kanon 180
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -9o až +20o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 (věž) Střelivo pro kulomet 2100

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP Pzgr. 0,148 780m/s 30o 20 14 9 - - -
AP Pzrg.40 0,100 1050m/s 30o 49 20 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 80@kruhový 50@90 50@83 n.d.@17-27 n.d.@0
Nástavba 80@81 50@90 50@81 n.d.@0-9 -
Věž 80@kruhový 50@68 50@68 25@0-4 -
Štít kanonu 80@kruhový - - - -


Průraznost pancéřování pod úhlem 30°
Munice: 100 m 500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m
Panzergranate 39 20 mm 14 mm 9 mm 0 mm 0 mm
Panzergranate 40 49 mm 20 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Pzgr.39 (APCBC) - Armor Piercing Composite Ballistic Cap
Pzgr.40 (APCR) - Armor Piercing Composite Rigid (Tungsten Core)

Vlajky - Wehrmacht Heeru

2. května 2010 v 17:38 | maverick |  Wehrmacht - uniformy

Kommandoflagge für den Befehlshaber einer Panzergruppe


Vlaječka označující velení Tankové skupiny

Byla používána na vozidlech důstojníků a velitelů tankových skupin.Vlaječky byly umístěné na blatníku vozidla, někteří velitelé používali take různá obrněná vozidla, kde také mohli být tyto vlaječky umístěné. Vozidla používaná důstojníky a veliteli byla označována vlaječkami, obvykle na blatníku. Každá úroveň velení měla svou specifickou vlaječku.

Kommandoflagge für den Chef des Generalstabes des Heeres


Tato vlajka označovala vozidlo Náčelníka generalního štábu pozemních sil (OKH).Byla také používána na vozidlech a obrněnych transportérech.Umístěna byla také na blatníku.

Kommandoflagge für den Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe


Vlajka, která byla na vozidle, popřípadě na obrněném transportéru velitele armádní skupiny

Hoheitszeichen am Kraftwagen für die übrigen Angehörigen des Heeres


Tento praporek mohli používat důstojnící.Používali ho, ale i generálové.Do dubna 1941 používali tento šedý praporek trojúhelníkvitého tvaru s bílým lemem a orlicí.Důstojnické praporky byly umístěné na straně pasažéra tj. vpravo. V době, kdy vozidlo důstojník nepoužíval, byly praporky zakryty kusem látky.

Hoheitszeichen am Kraftwagen für Generale


Od dubna 1941 mohli generálové používat svůj vlastní praporek se složitějším okrajem ve zlaté barvě, který nahradil okraj bílý a zlatou orlicí, která nahradila její bílou podobu z dřívějšího období.Generálské praporky byly umístěny na straně řidiče tj.vlevo. V době, kdy vozidlo důstojník nepoužíval, byly praporky zakryty kusem látky.

Vlajka pěší jednotky


Tyto vlajky byly používány při různých vojenských přehlídkách, nebo při ceremoniálech, kde vojáci Wehrmacht Heeru přísahali ,,věrnost a poslušnost Führerovi"

Tanková identifikační vlajka


Tyto vlajky sloužili tankových jednotkám k identifikaci od jednotek pozemních.Byli připevneny na tancích, nebo dalších obrněných vozidel.

Flagge des Oberbefehlshaber des Heeres


Vlajka pro velitele pozemních sil.Zase vlaječka byla umístěna na blatníku vozidla, někteří velitelé používali take různá obrněná vozidla, kde také mohli být tyto vlaječky umístěné.

Dokumenty - Wehrmacht Heeru

2. května 2010 v 17:30 | maverick |  Wehrmacht - uniformy

Dokumenty Wehrmacht Heeru


SoldbuchJako osobni doklad byla sloužila tato Soldbuch. Od dob vydání u záložní jednotky až po propuštění ze služby provázela vojáka celou dobu služby. Sloužila jako identifikace pro vojenský personál a hodnostáře. V případě smrti vojáka byla odeslána do jeho Wehrersatzdienststelle a umístěna v jeho Wehrstammbuch. Vidíme tam různé informace o vojákovi.Jedna z nejdůležitějších je třeba Blutgruppe neboli krevní skupina, kdyby byl nahodou težce raněn v bitvě a byl by v lazaretu hned by věděli jakou krev mu mají dát.

Befristeter Ausweis


Tento doklad sloužil pro vojáky umístěné v blízkosti nějakého většího města jako propustka.

Führungszeugnis


Toto potvrzení bylo vydáváno vojáku propuštěnému ze služby o jeho výkonu.

Schießbuch


Tato kniha byla záznamem střeleckých výkonů vojáka. Pro různé typy zbraní byly různé knihy.

Sonderausweis D


Sonderausweis D, D znamenalo Dienstreisen (služební cesta). Tento dokument byl používán jako autorizace cesty, pokud jej voják neměl, byl dezertérem.

Wehrstammbuch


Wehrstammbuch obsahovala detailnější záznamy o vojákově službě. Kniha byla připravena při odvodu u Wehrersatzdienststelle a byly do ní stále zaznamenávány údaje o službě. Všechny informace z Wehrpass nebo Solbuch skončily v Wehrstammbuch.

Panzers - Panzerkampfwagen I Sd. Kfz. 101

2. května 2010 v 0:26 | maverick |  Výzbroj - panzers

Panzerkampfwagen I
Sd. Kfz. 101

1


lehký tank PzKpfw I Ausf. A

Panzerkampfwagen I Ausf A,B

Panzerkampfwagen I byl vyráběn ve dvou hlavních velmi podobných variantách - Ausf A (1934) a Ausf B (1935), které měly odlišný podvozek a motor. Ausf A byl vyráběn od července 1934 do června 1936, kdežto Ausf B od srpna 1935 do června 1937. Oba typy byly vyráběny firmami Henschel, MAN, Krupp-Gruson a Daimler-Benz. Ausf A se ukázal být podmotorován, jeho motor o výkonu 57 hp nestačil a Ausf B s motorem 100 hp byl zdokonalenou verzí Ausf A. Oba modely měly shodnou věž a nástavbu, ale Ausf B byl delší (přidáno pojezdové kolo) a měl modifikovaný kryt motoru (nový motor). Obě varianty vezly dva muže posádky - řidiče a velitele/střelce. V letech 1935-36 byl do Panzer I Ausf A experimentálně montován dieselový motor Krupp M601, ale měl výkon jen 45 hp a proto byla tato idea opuštěna. Ausf A a Ausf B byly také vyráběny jako bezvěžové tanky pro výcvikové účely (PzKpfw I Ausf A ohne Aufbau) a jako dopravní vozidla (PzKpfw I Ausf B ohne Aufbau). V letech 1942-43 byly všechny existující PzKpfw I přestavěny na dopravní transportéry s velkou ocelovou korbou na místě věže a nástavby, některé byly jen bez věže. Byly používána jako muniční vozidla a nazvány Munitionsschlepper auf Panzerkampfwagen Ia und Ib (SdKfz3III). Zůstaly ve službě ještě po roce 1943.dvojice PzKpfw I Ausf. A během cvičení


PzKpfw I Ausf. B


Kleiner Panzerbefehlswagen Ausf. B v Polsku 1939

Panzerkampfwagen I Ausf C,F


Koncem roku 1938 bylo zřejmé, že Panzer I nemá potenciál jako bojový tank a byl započat jeho další vývoj jako rychlého průzkumného tanku a lehkého tanku pro podporu pěchoty. Ausf C a Ausf F dostaly kompletně nový design, využívající limitovaný počet dílů standardního Panzer I Ausf B. PzKpfw I Ausf C - neuer Art (VK 601) byl rychlý lehký průzkumný tank. Byl vyráběn firmami Krauss-Maffei a Daimler-Benz od konce roku 1942 do počátku roku 1943, bylo vyrobeno celkem 40(46) strojů. Ausf D - neuer Art verstarkt (VK 602) byla přezbrojená a zdokonalená verze Ausf C vyrobená v limitované sérii. Panzer I Ausf F - neuer Art verstarkt (VK 1801) byl lépe pancéřovaný útočný tank pro podporu pěchoty. Byl vyráběn u firem Daimler-Benz a Krauss-Maffei od dubna 1942 do ledna 1943 v počtu 30 kusů. Během roku 1943 byl malý počet Ausf C a Ausf F bojově testován u 1. a 2. Panzer Division bojujících na východní frontě a později sloužil v Jugoslávii. Několik PzKpfw I Ausf C skončilo v Normandii u LVIII. Panzer Korps, kde byly ztraceny v roce 1944. Ausf C/D/F nikdy nedosáhl plné výroby. Dnes můžete vidět PzKpfw I Ausf F v muzeu Kubinka v Rusku.

PzKpfw I Ausf. C


PzKpfw I Ausf. C


PzKpfw I Ausf. F


PzKpfw I Ausf. F

Pouzití

Původně byl určen jako výcvikový tank, nez bude Wehrmacht přezbrojen bojovými tanky. Bohuzel tvořily většinu tanků na začátku války. Bojovaly ve španělské občanské válce, Polsku, Francii, Dánsku, Norsku a severní Africe. Po reorganizaci v roce 1941 byly stazeny k výcviku. 1.445 se zúčastnilo invaze do Polska a ještě 523 bojů ve Francii. 1.7.1941 jich bylo u jednotek jestě stále 843, do konce roku 1941 byly jiz vsechny stazeny z bojové linie.

3

Panzer I na přehlídce

1

Ausf A

: Nejdéle byly pouzívány ve Finsku v roce 1941 a v severní Africe, zbytek vozidel byl jiz dříve stažen z bojů.

Ausf B

: Používán u všech tankových jednotek v letech 1935 až 1940. Od začátku roku 1941 byl stahován a při invazi do Ruska jich bylo v bojových jednotkách jen 74.

Ausf C

: Dva byly u 1. Panzer Division v Rusku na počátku roku 1943. Zbytek byl u záložních jednotek LVIII. Panzer Reserve Korps.

Ausf F

: 8 bylo pouzito v Rusku u 1. Panzer Division. kleiner Panzerbefehlwagen I, SdKfz 265: 96 bylo připraveno pro invazi ve Francii v roce 1940. Munitionsschlepper, SdKfz 111: Sloužil v Polsku a Francii.

Flammenwerfer

: Pouzíván v severní Africe u 5. Leichte Division.

15 cm sIG 33(Sf)

: Pouzíván pro podporu motorizované pěchoty v Polsku, Francii a Rusku.

Ladungsleger I

: 10 Ausf B měla každá 3. Panzer Pioniere Kompanie v Pionier Battalion Panzer Division.
Specifikace

Ausf. AObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen I Ausf. A (Sd.Kfz 101)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 5,40
Celková produkce 477 Délka (m) 4,02
Období produkce 7/1934-6/1936 Šířka (m) 2,06
Osádka 2 Výška (m) 1,72

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Krupp M305 Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100km) 100/149
Typ&obsah H 4 válcový&3,5 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,39
Výkon motoru (hp@otáčky) 57@2500 Světlost (m) 0,29
Poměr výkonu k hmotnosti 10,6 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 2,1
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 37/n.d. Stěna (m) 0,36
Dojezd silnice/terén (km) 145/97 Brodění (m) 0,58
Zásoba PHM (litry) 145 Příkop (m) 1,40

Výzbroj
Hlavní výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomety 1525
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -12o až +18o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) -
Vedlejší výzbroj - Střelivo pro kulomet -

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP S.m.K. 0,0115 785 m/s 0o 13 8 - - - -
30o 8 3 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 13@63 13@90 13@75 - 6@0
Nástavba 13@68 13@68 13@73 6@0-8 -
Věž 13@80 13@68 13@68 8@0-8 -
Štít kanonu 13@kruhový - - - -

Ausf. BObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen I Ausf. B (Sd.Kfz 101)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 6,00
Celková produkce 1100 Délka (m) 4,42
Období produkce 8/1935-6/1937 Šířka (m) 2,06
Osádka 2 Výška (m) 1,72

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model MaybachNL38TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100km) 103/126
Typ&obsah Šestiválcový&3,8l Měrný tlak (hp/cm2) 0,43
Výkon motoru (hp@otáčky) 100@3000 Světlost (m) 0,29
Poměr výkonu k hmotnosti 16,6 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 2,1
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,36
Dojezd silnice/terén (km) 140/115 Brodění (m) 0,58
Zásoba PHM (litry) 145 Příkop (m) 1,40

Výzbroj
Hlavní výzbroj 2 x 7,92mm MG13 Střelivo pro kulomety 2250
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -12o až +18o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) -
Vedlejší výzbroj - Střelivo pro kulomet -

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP S.m.K. 0,0115 785 m/s 0o 13 8 - - - -
30o 8 3 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 13@63 13@90 13@71 - 6@0
Nástavba 13@63 13@68 13@90 6@0-7 -
Věž 13@80 13@68 13@68 8@0-8 -
Štít kanonu 13@kruhový - - - -

Ausf. CObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen I Ausf. C VK 601
Typ tanku Výsadkový tank Hmotnost (t) 8,00
Celková produkce 46 Délka (m) 4,19
Období produkce 6/1942-12/1942 Šířka (m) 1,92
Osádka 2 Výška (m) 2,01

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 45 P Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100km) n.d.
Typ&obsah Šestiválec&4,5 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,84
Koňská síla (max.) 150@3800 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 18,8/tunu Poloměr otáčky (m) 2,1
Převodovka 8 vpřed, 2 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 79/35 Stěna (m) 0,30
Dojezd silnice/terén (km) 300/n.d. Brodění (m) 0,78
Zásoba PHM (litry) n.d. Příkop (m) 1,20

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1x20mm EW 141 Střelivo pro kanon n.d.
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance n.d.
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) n.d.
Vedlejší výzbroj 1 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomet n.d.

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 30@63 20@90 20@71 - 10@0
Nástavba 30@66 20@68 20@85 10@0-7 -
Věž 30@74 20@66 20@82 10@5 -
Štít kanonu 30@kruhový - - - -

Ausf FObecné údaje
Vojenské označení Panzerkampfwagen I Ausf. F (Sd.Kfz 101)
Typ tanku Lehký tank Hmotnost (t) 21,00
Celková produkce 30 Délka (m) 4,37
Období produkce 6/1940-12/1942 Šířka (m) 2,64
Osádka 2 Výška (m) 2,05

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL45 P Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100km) n.d.
Typ&obsah Šestiválcový&4,5 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,46
Výkon motoru (hp@otáčky) 150@3800 Světlost (m) n.d.
Poměr výkonu k hmotnosti 7,14 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 2,5
Převodovka 4 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 25/n.d. Stěna (m) 0,30
Dojezd silnice/terén (km) 150/n.d. Brodění (m) 0,57
Zásoba PHM (litry) n.d. Příkop (m) 1,40

Výzbroj
Hlavní výzbroj 2 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomety 2250
Věž (pohon&otočení) Ruční&360o Elevance -12o až +18o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) -
Vedlejší výzbroj - Střelivo pro kulomet -

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP S.m.K. 0,0115 785 m/s 0o 13 8 - - - -
30o 8 3 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 80@70 50@90 50@76 - 25@0
Nástavba 80@80 50@90 50@80 25@0-7 -
Věž 80@90 50@80 50@80 25@0 -
Štít kanonu 80@kruhový - - - -

Befehlspanzer I BObecné údaje
Vojenské označení Kleiner Pz.Bef.Wg. (Sd.Kfz 265)
Typ tanku Velitelský tank Hmotnost (t) 5,88
Celková produkce 200 Délka (m) 4,42
Období produkce 1936-1938 Šířka (m) 2,06
Osádka 3 Výška (m) 1,99

Charakteristika mobility
Výrobce motoru&model Maybach HL 38 TR Spotřeba PHM silnice/terén (litry/100km) 85/127
Typ&obsah Šestiválcový&3,8 l Měrný tlak (hp/cm2) 0,43
Výkon motoru (hp@otáčky) 100@3000 Světlost (m) 0,29
Poměr výkonu k hmotnosti 17,0 hp/tunu Poloměr otáčky (m) 2,5
Převodovka 5 vpřed, 1 vzad Stoupání 30o
Rychlost silnice/terén (km) 40/n.d. Stěna (m) 0,37
Dojezd silnice/terén (km) 170/115 Brodění (m) 0,60
Zásoba PHM (litry) 146 Příkop (m) 1,40

Výzbroj
Hlavní výzbroj 1 x 7,92mm MG34 Střelivo pro kulomety 900
Věž (pohon&otočení) - Elevance -12o až +18o
Rychlost otočení věže - Rychlost střelby (min.) -
Vedlejší výzbroj - Střelivo pro kulomet -

Granát Průraznost (mm)
Typ Název Váha (kg) Úsťová rychlost Sklon 100m 500m 1000m 1500m 2000m 2500m
AP S.m.K. 0,0115 785 m/s 0o 13 8 - - - -
30o 8 3 - - - -

Údaje o pancéřování
Pancíř (mm@stupně) čelo boky záď strop dno
Vana 13@65 13@90 13@70 - 6@0
Nástavba 13@67 13@67 13@70 8@0-4 -
Štít kanonu 14,5@kruhový - - - -